ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 355 “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” หมายความว่าอะไร ?

📍 “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” หมายความว่าอะไร ?

#YOUCAT355 บอกเราว่า.. พระบัญญัติประการนี้ มีข้อห้ามคือ...
🥺มิให้บูชาเทพเจ้าและรูปเคารพอื่นๆ หรือยกย่องบุคคลหนึ่งบนโลกเสมือนเทพเจ้า หรือทุ่มเทตนเองกับสิ่งของทางโลก (เงินทอง อิทธิพล ความสำเร็จ ความงาม ความหนุ่มสาว ฯลฯ)

🥺มิให้ยึดถือสิ่งงมงาย..ซึ่งหมายถึงเชื่อในเรื่องลึกลับ เวทมนตร์คาถา อำนาจวิเศษ หรือการปฏิบัติในลัทธินิวเอจ (New Age)หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำนายโชคชะตา หรือลัทธิเชื่อผี แทนที่การมีความเชื่อในพระอานุภาพ พระญาณเอื้ออาทร และพระพรของพระเจ้า

🥺 มิให้ท้าทายพระทั้งด้วยวาจาและกิจการ

🥺 มิให้กระทำ การทุรจาร

🥺 มิให้รับอำนาจฝ่ายจิต ผ่านการทุจริตรวมทั้งดูหมิ่นศีลศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการนำไปซื้อขาย(Simony บาปซื้อขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์) (CCC 2011-2128, 2138-2140)

✏️ขบวนการชักชวนเปลี่ยนศาสนา (PROSELYTISM) (มาจากภาษากรีกว่า Proserchomai แปลว่า ที่จะมาถึง) เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความยากจนทางปัญญาทางกายภาพของผู้อื่นเพื่อดึงดูดพวกเขาให้ออกจากความเชื่อของพวกเขา

เนื้อหาและบทเรียน