ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 เมษายน 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 54 บุรุษผู้ทรงพลัง (วนฉ. 13:5)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

 

EP.54 บุรุษผู้ทรงพลัง (วนฉ. 13:5)
พระยาห์เวห์ทรงมอบชาวอิสราเอลแก่ชาวฟิลิสเตีย
เพราะพวกเขาทำสิ่งเลวร้าย
พระเจ้าโปรดให้หญิงหมันคนหนึ่งมีบุตร ชื่อ แซมสัน
เขาจะช่วยชาวอิสราเอลให้รอด
พระองค์ทรงบันดาลให้เขามีพลังมหาศาล
และเอาชนะเมื่อสู้รบกับชาวฟิลิสเตีย
แซมสันหลงรักนางเดลิลาห์
ซึ่งหัวหน้าชาวฟิลิสเตียให้นางลวงถามถึงกำลังมหาศาล
เมื่อทนนางรบเร้าไม่ไหวจึงได้บอกว่า เขาเป็นนาศีร์ถวายพระเจ้า
กำลังอยู่ที่เส้นผมที่ไม่เคยโกน
แซมสันเสียท่านางเดลิลาห์ เขาถูกโกนผมขณะหลับ
หมดกำลัง จนถูกควักลูกตาและล่ามโซ่
เมื่อผมเริ่มยาว แซมสันขอกำลังจากพระเจ้า
พังอาคารที่ชาวฟิลิสเตียชุมนุมกันฉลองเทพเจ้า
แม้เขาจะผิดพลั้ง สุดท้าย เขาได้สิ้นชีวิตอย่างวีรชน
ทำลายศัตรูของประชากรของตน
ไม่มีใครดีพร้อม
พระเจ้าให้โอกาสทุกคนกลับใจ มาหาพระองค์เสมอ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน