ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 46 ครอบครัวนางราหับรอดชีวิต (ยชว.
2:12)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.46 ครอบครัวนางราหับรอดชีวิต (ยชว.
2:12) เมื่อชาวอิสราเอลยึดเมืองเยรีโคได้สำเร็จ ด้วยการนำของพระยาห์เวห์ผ่านทางโยชูวา เมืองเยรีโคจึงถูกทำลายล้าง เพื่อสื่อว่า คำสั่งของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ยกเว้นครอบครัวของนางราหับ บ้านของหญิงโสเภณีที่ได้รับการไว้ชีวิต เพราะเมื่อครั้งที่โยชูวาได้ส่งสายสืบสองคน ไปสำรวจเมืองเยรีโค เธอได้ช่วยเหลือพวกเขาไว้ และกล่าวว่าเธอได้ยินมาว่าพระยาห์เวห์ทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอลอย่างไร เธอขอเครื่องหมาย ซึ่งสายสืบให้เธอผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่าง เธอและครอบครัวจะมีชีวิตรอด เพราะความเชื่อที่ได้ประกาศ และความชอบธรรม เพราะกิจการที่ได้กระทำ พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน ประสงค์ที่จะช่วยให้รอดพ้นผ่านทางความเชื่อ ผูกความเชื่อที่มั่นคงไว้ในจิตใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่เชื่อด้วยชีวิต

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน