ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การฝังพระศพ พระคูหาว่างเปล่า
(ยน.
19:38-20:10) 

 1. กิจกรรม
 • ให้ผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียนว่า “เมื่อคนที่เรารักจากไป เราสามารถทำอะไรเพื่อเขาเหล่านั้นได้บ้าง”
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่า แม้คนที่รักจากไป แต่เรายังภาวนาวอนขอพระเมตตาเพื่อเขาเหล่านั้นได้
 1. คำสอน
 • โยเซฟชาวอาริมาเธียและนิโคเดมัสต่างเป็นศิษย์ลับ ๆ ของพระเยซูเจ้าเพราะกลัวชาวยิว และกลัวว่าตำแหน่งทางสังคมที่พวกเขามีจะรับผลกระทบ เนื่องจากพวกเขาเป็นสมาชิกในสภาสูง อย่างไรก็ตาม แม้เขาไม่สามารถเปิดเผยว่าตนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยการจัดการทำพิธีฝังศพตาม ธรรมเนียมยิวอย่างสมเกียรติ ด้วยการนำเครื่องหอมราคาแพงและเตรียมคูหาขุดใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ลับ ๆ เพราะขณะนี้คงไม่มีใครสนใจ เนื่องด้วยคนที่เป็นเสี้ยนหนามถูกกำจัดไปแล้วและพวกเขาต้องเร่งรีบเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงวันสับบาโตที่ชาวยิวห้ามมิให้ทำการงานใด ๆ ทั้งโยเซฟและ     นิโคเดมัสได้ชดเชยสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่ ก็ยังดีที่ขณะนี้พวกเขามีความกล้าหาญที่จะแสดงตัวเป็นศิษย์แม้จะดูเหมือนสายไป
 • “เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์” แสงแรกของวันใหม่กำลังมา มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหาขณะที่ยังมืด แสดงให้เห็นหัวใจของนางที่รักพระเยซูเจ้ามาก เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เธอด้วยการขับไล่ปีศาจเจ็ดตนออกจากนางนางได้รับการอภัยมาก จึงรักพระองค์มาก ที่นางออกมาแต่เช้ามืด เพราะตามธรรมเนียมยิวเชื่อว่าภายในสามวัน ที่วิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ นี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของนางที่อย่างน้อยได้ใกล้ชิดวิญญาณผู้ที่นางรัก ซึ่งอัครสาวกหลาย ๆ คนทำไม่ได้เหมือนนาง
 • “เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไปมุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองวิ่งไปด้วยกัน... เขาเห็นและมีความเชื่อ” เปโตรและศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นอัครสาวกสองคนที่รู้เห็นเหตุการณ์สำคัญ ๆ อยู่เสมอ และในเวลานี้เช่นเดียวกันที่ พระคูหาว่างเปล่า ความเชื่อ ความหวังและความรักผลักดันพวกเขาให้วิ่งไปด้วยกัน เพราะทั้งสามสิ่งต้องไปด้วยกัน แทนที่จะสงสัยตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่พระคัมภีร์บันทึก คือ “เขาเห็นและมีความเชื่อ” เป็นความเชื่อที่เป็นไปได้ เพราะแม้ทั้งสองยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสสอนถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และ       การกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามหลังความตาย พวกเขายังไม่เห็นพระองค์แต่ก็ได้เชื่อแล้ว

คำถาม

 • ใครเป็นคนแรกที่ออกไปที่พระคูหา และพบว่าหินถูกเคลื่อนออกจากพระคูหา
 1. ข้อปฏิบัติ
 • คนเรารักใครมักคิดถึงผู้นั้นบ่อย ๆ หากเรารักพระเจ้า ให้ยกจิตใจขึ้นหาพระองค์บ่อย ๆ ตลอดวัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์