ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

งานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา (ยน. 2:1-12)

 1. กิจกรรม
 • ให้ผู้สอนยกประสบการณ์ เวลาเกิดปัญหาต่าง ๆ ให้คิดถึงใคร ตัวอย่างเช่น เวลาปวดฟัน คิดถึงหมอฟัน มีคนประสบอุบัติเหตุ คิดถึงหมอ/พยาบาลหรือหน่วยกู้ภัย  เวลาไฟไหม้ คิดถึงนักดับเพลิง เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • เวลาที่เธอเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร โดยเฉพาะปัญหาชีวิต ใครเป็นคนแรกที่เธอคิดถึง
 • ทำไมเธอจึงคิดถึงคนนั้น เขามีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเธอ
 1. คำสอน
 • แม่พระได้เรียนรู้จักบุตรของพระนางแต่เล็กจนโต โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา เช่น งานมงคลจะล่มหากเจ้าภาพขาดเหล้าองุ่น เพราะรู้จักบุตรของตนเป็นอย่างดี แม่พระจึงคิดถึงพระเยซูเจ้าเป็นคนแรกเสมอ
 • แม่พระเป็นผู้ที่ไวต่อความต้องการของผู้อื่น เมื่อเกิดปัญหา แม่พระไว้ใจในพระเยซูเจ้าว่าจะจัดการทุกอย่างได้ตามวิธีการของพระองค์ แม่พระเป็นเพียงผู้เสนอวิงวอนเท่านั้น แม่พระให้ความสำคัญอันดับแรกต่อ พระเยซูเจ้า ให้เป็นไปตามพระประสงค์เฉกเช่นครั้งที่พระนางรับสารจากทูตสวรรค์คาเบรียล
 • “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” บทบาทของแม่พระ คือ ให้เราเชื่อฟังพระเยซูเจ้าในทุกกรณี
 • พระเยซูเจ้าเปรียบเสมือนทั้งเจ้าบ่าวและเหล้าองุ่นชั้นดีเลิศให้กับแขกที่มาในงาน ทรงเติมเต็ม เป็นความสมบูรณ์และเป็นความชื่นชมยินดีให้กับผู้ที่เชื่อ ไว้ใจ และมาขอพึ่งพาในพระองค์
 • นี่เป็นเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่คนใกล้ชิด ยังไม่แสดงแก่ส่วนรวม ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลที่สัมผัสเหตุการณ์ได้มีความเชื่อในพระองค์ และค่อย ๆ เข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา

คำถาม

 • เครื่องหมายอัศจรรย์ใดที่พระเยซูเจ้ากระทำเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี
 • พระมารดาของพระเยซูเจ้ามีบทบาทอย่างไรในงานสมรสนี้
 • ใครเป็นผู้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในงานสมรสนี้
 • เพราะเหตุใดบรรดาศิษย์จึงมีความเชื่อในพระองค์
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เลียนแบบอย่างของแม่พระ ที่คิดถึงพระเยซูเจ้าเป็นคนแรก เวลาที่มีปัญหา และแนะนำผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันด้วย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์