ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การบริจาค
ช่วงนี้เกิดภัยพิบัติ ความอดอยาก ไหนจะสงคราม
ทำอย่างไรจะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องร่วมโลกได้บ้าง

🎁“การบริจาค” ก็เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมประการหนึ่ง พระคัมภีร์มีกล่าวไว้เช่นกัน
💟ผู้​ที่​ได้​รับ​พระ​พร​ที่​จะ​ตักเตือน ก็​จง​ตักเตือน ผู้​ที่​บริจาค ก็​จง​บริจาค​ด้วย​ความ​เอื้อเฟื้อ​อย่าง​จริงใจ ผู้​ที่​เป็น​ผู้นำ ก็​จง​ทำ​หน้าที่​ผู้นำ​ด้วย​ความ​เอาใจใส่ ผู้​ที่​แสดง​ความ​เมตตากรุณา ก็​จง​แสดง​ความ​เมตตากรุณา​ด้วยใจ​ยินดี (รม. 12:8)
💟เมื่อท่านมีทุกสิ่งบริบูรณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู้ ความกระตือรือร้นและความรักที่ท่านมีต่อเรา ท่านก็ควรจะดีพร้อมในการกุศลนี้ด้วย (2 คร. 8:7)
💟ท่านรู้อยู่แล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ (2 คร. 8:9)
💟ถ้า​เรา​มี​น้ำใจ พระ​เจ้า​ก็​พอ​พระ​ทัย​รับ​สิ่ง​ที่​เรา​บริจาค​ตาม​ที่​เรา​มี มิใช่​ตาม​ที่​เรา​ไม่​มี (2 คร. 8:12)
💟การ​บริจาค​มิได้​มี​จุดมุ่งหมาย​ให้​ท่าน​ต้อง​ยากจน​ลง​ใน​การ​ช่วยเหลือ​ผู้อื่น แต่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ความ​เสมอภาค​กัน (2 คร. 8:13)
💟ใน​ยาม​ที่​ท่าน​มี​ความ​บริบูรณ์ เช่น​เวลา​นี้ ท่าน​ควร​ช่วยเหลือ​ผู้อื่น​ที่​ขัดสน และ​เช่นเดียวกัน​ใน​ยาม​ที่​เขา​มี​ความ​บริบูรณ์ เขา​จะ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​ท่าน​ขัดสน​ด้วย จึง​จะ​มี​ความ​เท่าเทียม​กัน (2 คร. 8:14)
💟ดังที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า “ผู้​ที่​เก็บ​ได้​มาก ไม่​มี​สิ่งใด​เหลือเฟือ ส่วน​ผู้​ที่​เก็บ​ได้​น้อย​ก็​ไม่​มี​สิ่งใด​ขาดแคลน (2 คร. 8:15)
💟ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก (2 คร. 9:6)
💟แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี (2 คร. 9:7)
💟พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการ (2 คร. 9:8-9)
💟พระเจ้าผู้ประทานเมล็ดพืชแก่ผู้หว่าน และประทานอาหารเลี้ยงชีวิต จะทรงจัดหาและทรงทวีเมล็ดพืชที่ท่านหว่าน และจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย (2 คร. 9:10)
💟ท่าน​จะ​มั่งคั่ง​บริบูรณ์​ทุก​ประการ เพื่อ​จะ​แจกจ่าย​ได้​อย่างใจ​กว้าง ทาน​บริจาค​ของ​ท่าน​ซึ่ง​เรา​จะ​จัด​แจก​นี้​ จะ​ทำ​ให้​มี​การ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า (2 คร. 9:11)
💟การ​บริจาค​เพื่อ​สาธารณประโยชน์​ครั้งนี้​ ไม่​เพียง​แต่​ตอบสนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​บรรดา​ผู้​ศักดิ์​สิทธิ์ แต่​ยัง​บังเกิด​ผล​มากมาย (2 คร. 9:12)
💟การ​บริจาค​นี้​เป็น​ข้อพิสูจน์​ว่า​ ท่าน​เชื่อฟัง​ข่าว​ดี​ของ​พระ​คริสต​เจ้า เพราะ​คน​จำนวน​มาก​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า ดังที่​ท่าน​ประกาศ​ยืนยัน​ความ​เชื่อ ทุก​คน​จะ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า​เพราะ​ความ​ใจกว้าง​ ที่​ทำ​ให้​ท่าน​แบ่งปัน​ทรัพย์สิน​กับ​พวกเขา​และ​กับ​ทุก​คน (2 คร. 9:13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์