ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คนที่มีอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คนที่มีอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เป็นท่าทีของความเป็นมิตร พร้อมต้อนรับทุกคน
📖พระวาจาพระเจ้าให้แนวทางเรื่องนี้ไว้ด้วย
💟ถ้าลูกมีสิ่งของที่เพื่อนบ้านขอ อย่าพูดกับเขาว่า “กลับไปก่อนเถิด พรุ่งนี้กลับมาแล้วฉันจะให้” (สุภาษิต 3:28)
💟ผู้ดูหมิ่นเพื่อนบ้านก็ทำบาป ผู้มีเมตตาต่อคนยากจนย่อมเป็นสุข (สุภาษิต 14:21)
💟ชื่อเสียงดีมีค่ากว่าทรัพย์สมบัติจำนวนมาก ความโปรดปรานย่อมดีกว่าเงินและทอง (สุภาษิต 22:1)
💟ปากหวานทวีจำนวนมิตรสหาย วาจาสุภาพส่งเสริมอัธยาศัยไมตรี (บุตรสิรา 6:5)
💟จงทำให้เพื่อนบ้านไว้ใจท่านในยามที่เขายากจน เพื่อว่าเมื่อเขาร่ำรวยขึ้น ท่านจะได้ร่วมสุขกับเขา จงซื่อสัตย์ต่อเขาในยามที่เขาเดือดร้อน (บุตรสิรา 22:23)
💟ปรีชาญาณพูดว่า “จิตใจข้าพเจ้าชื่นชมอยู่สามสิ่ง ซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและถูกใจมนุษย์ คือความปรองดองกันระหว่างพี่น้อง มิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน สามีภรรยาที่เข้าใจกันดี (บุตรสิรา 25:1)
💟จงให้เพื่อนบ้านยืมเมื่อเขาขัดสน (บุตรสิรา 29:2)
💟จงสละเงินเพื่อพี่น้องและมิตรสหาย อย่าเอาเงินซุกซ่อนไว้ใต้ก้อนหินให้เป็นสนิมเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (บุตรสิรา 29:10)
💟เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระ เจ้า เมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต (ลูกา 14:13-14)
💟ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา(มัทธิว 18:5)
💟เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ (มัทธิว 25:35)
💟จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี (โรม 12:13)
💟จงใช้ทุกโอกาสเพื่อปฏิบัติตนต่อคนต่างศาสนา ด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบ (โคโลสี 4:5)
💟อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้า บางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว (ฮีบรู 13:2)
💟จงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่น (1 เปโตร 4:9)
💟ใช้มิตรภาพฉันพี่น้อง เพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา ใช้ความรักเพิ่มพูนมิตรภาพฉันพี่น้อง (2 เปโตร 1:7)
💟เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับ และร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้ในงานเผยแผ่ความจริง (3 ยอห์น 1:8)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์