ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บอก "รักแม่"
บอก "รักแม่"

คงมิใช่พิเศษแค่เพียงวันแม่ เพราะการเป็นแม่เป็นทุกวัน เป็นแล้วเป็นเลย เปลี่ยนแปลงไม่ได้
🌳พระวาจาพระเจ้ามีกล่าวไว้ด้วย ว่าควรปฏิบัติต่อแม่ของเราอย่างไร
💟จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประท่นให้ท่าน (อพย. 20:12)
💟ผู้ใดสาปแช่งบิดาหรือมารดา ชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนตะเกียงที่ดับในความมืดมิด (สภษ. 20:20)
💟จงทำให้แม่ที่ให้กำเนิดลูกชื่นชมยินดีเถิด (สภษ. 23:25)
💟มารดานำผ้าอ้อมมาพันกายข้าพเจ้าและเลี้ยงดูอย่างดี (ปชญ. 7:4)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้บิดาได้รับเกียรติจากบุตร ทรงกำหนดให้มารดาได้รับความเคารพจากบุตร (บสร. 3:2)
💟บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้ (บสร. 3:4)
💟บุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มารดาชื่นใจ (บสร.3:6)
💟บุตรที่ทำให้มารดาเสียใจ จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าสาปแช่ง (บสร. 3:16)
💟จงนับถือบิดาสุดจิตสุดใจ จงอย่าลืมว่ามารดาให้กำเนิดท่านด้วยความเจ็บปวด (บสร. 7:27)
💟จงระลึกถึงมารดาเมื่อท่านอยู่ในหมู่เจ้านาย เกรงว่าต่อหน้าเจ้านาย ท่านจะลืมตัวพูดจาเหลวไหล แล้วอาจจะคิดว่า ถ้าไม่เกิดมาก็จะดีกว่า (บสร.23:14)
💟จงนับถือบิดามารดา จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง (มธ. 19:19)
💟บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำเช่นนี้ถูกต้อง (อฟ. 6:1)
💟บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า (คส. 3:20)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์