สถิติการเยี่ยมชม

007781778
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
627
3240
3867
69886
157116
7781778
Your IP: 35.175.201.14
2020-01-20 06:02

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทที่ 34
ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาป

จุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ชดเชยบาปร่วมกับพระเยซูคริสต์
โดยอาศัยพลังจากศีลมหาสนิท

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูเล่าเรื่อง “วีรกรรมของนักบุญ มักซีเลียน โกลเบ”
           คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ ถูกจับเป็นเฉลยพร้อมกับชาวโปแลนด์เป็นจำนวนมาก โดยพวกนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งหมดถูกนำตัวไปขังไว้ที่ค่ายกักกัน ถูกทรมาน ถูกบังคับให้ทำงานหนัก ได้กินอาหารแต่เพียงเล็กน้อย หลายคนทนไม่ไหวต้องล้มตายไป บางคนก็หลบหนีออกจากค่ายกักกันไปตายเอาดาบหน้าเพราะคิดว่าอยู่ก็ตายแน่ๆ สู้ไปอาจจะมีทางรอด ทหารนาซีจึงตั้งกฎไว้ว่า ถ้ามีเชลยหนีไปหนึ่งคน จะจับเชลยที่เหลือสิบคนไปฆ่าเป็นการทดแทน

            วันหนึ่งทหารนาซีมาตรวจนับจำนวนเชลย ปรากฏว่าหายไปหนึ่งคน จึงสั่งเชลยที่เหลือเข้าแถว แล้วชี้เอาสิบคนไปฆ่าทดแทน หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นชายมีครอบครัวถึงกับเข่าอ่อนคุกเข่าลงวิงวอนว่า “ผมยังมีภรรยาและลูกเล็กๆ ที่ยังต้องเลี้ยงดู ขาดผมไปพวกเขาคงจะลำบากมาก โปรดเมตตาผมเถิด” ทหารนาซีไม่ฟังเสียงอ้อวอนใดๆทั้งสิน ยืนกรานจะเอาตัวเขาไปฆ่าให้ได้ คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ ก็ยืนอยู่ในแถวเชลยนั้นด้วย ท่านมองดูชายเคราะห์ร้ายคนนั้นด้วยความสงสารและสลดใจ ทันใดนั้นท่านตัดสินใจก้าวออกไปข้างหน้าและกล่าวว่า “เอาผมไปแทนชายคนนี้เถิด ผมตัวคนเดียวไม่มีพันธะอะไร” ทุกคนตกตะลึงในความกล้าหาญของคุณพ่อ ทหารนาซีเองก็งงเพราะไม่นึกไม่ฝันเหมือนกัน แต่แล้วทหารนาซีก็ตอบตกลง ชายคนนั้นจึงรอดตาย

             ส่วนคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ และเพื่อนเชลยอีกเก้าคนก็ถูกนำตัวไปประหารโดยเข้าห้องแก๊ส
             คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบได้รับสถาปนาเป็นนักบุญ และผู้ที่ให้การเป็นพยานถึงความเสียสละของท่านก็คือ ชายคนที่รอดชีวิตมาเพราะท่านนักบุญยอมตายแทน ชายคนนี้ได้อยู่ร่วมพิธีสถาปนานกบุญด้วยน้ำตานองหน้า

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูถามความรู้สึกของนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้
 - รู้สึกอย่างไรต่อความทารุณโหดร้ายของทหารนาซี?
 - รู้สึกอย่างไรต่อสภาพของเชลย?
 - รู้สึกอย่างไรต่อความเสียสละของคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ?
 - ถ้านักเรียนเป็นชายคนนั้นจะรู้สึกอย่างไร?
สรุป “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญเท่ากับการพลีชีวิตเพื่อมิตรสหาย”
 (ยน.15,13) คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ เป็นผู้มีความรักยิ่งใหญ่จริงๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลาย

ขั้นที่ 3 คำสอน
              1. ตัวอย่างของคุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ สะท้อนให้เห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงยอมตายแทนเราทั้งหลาย จะต่างกนสักหน่อยก็ตรงที่ว่า เราเป็นคนบาป สมควรจะได้รับโทษถึงตายนั้นจริงๆ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรักและสงสารเรา จึงยอมตายแทนเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 2000 ปีมาแล้วที่กรุงเยรูซาเล็ม บนภูเขากังวารีโอ สถานที่ที่พระองค์ถูกตรึงและสิ้งพระชนม์บนไม้กางเขน

              2. เหตุการณ์เดียวกันนี้ยังได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่จนถึงวันนี้ เพื่อระลึกถึงความรักและความเสียสละของพระเยซูคริสต์ นั่นก็คือ ในพิธีมิสซา หรือในศีลมหาสนิท พร้อมๆ กับที่ศีลมหาสนิทเป็นการกินเลี้ยงในครอบครัวของพระเป็นเจ้าดังที่เราได้เรียนรู้มาแล้วในบทก่อนๆ ศีลมหาสนิทยังเป็นบูชาชดเชยบาปแทนเราด้วย พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเวลาตั้งศีลมหาสนิทว่า “จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเราที่มอบเพื่อนท่าน” “จงรับไปดื่มให้ทั่วกัน ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มธ.26,26-28) คำว่า “ที่จะมอบเพื่อท่าน” ก็ดี และ “ซึ่งหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษ” ก็ดี เป็นคำที่บ่งบอกถึงการบูชาบนไม้กางเขนซึ่งบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงมอบพระองค์ให้เขาฆ่า ทรงหลั่งโลหิตเป็นเครื่องบูชา และทุกวันนี้พระสงฆ์เวลาเสกศีลก็กล่าวถ้อยคำเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

              3. คำว่า “บูชา” หมายความว่าอะไร? บูชาคือการเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การที่ชาวยิวเสียสละลูกวัว ลูกแกะโดยฆ่าเป็นบูชาถวายแด่พระเป็นเจ้า การที่ชาวจีนเสียสละหมู เป็ด ไก่ ฆ่าเป็นบูชาแด่เจ้าหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หรือการที่คุณพ่อมักซีเลียน โกลเบ เสียสละชีวิตของท่านเองเป็นบูชาไถ่ชีวิตของชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้น พระเยซูคริสต์ก็ทรงตั้งศีลมหาสนิทเป็นบูชาแบบนี้ คือการรื้อฟื้นการเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์เองให้เขาฆ่าเป็นบูชาแด่พระบิดาเพื่อไถ่บาปเรา เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีพิธีมิสซา หรือศีลมหาสนิทก็มีพิธีบูชาเกิดขึ้นที่นั่น เป็นบูชาจริงๆ พระเยซูคริสต์ทรงถูกฆ่าจริงๆ แต่เป็นแบบลึกลับมหัศจรรย์

              4. เราจึงควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทด้วยจิตตารมณ์แห่งการบูชาด้วย กล่าวคือ ร่วมถวายความเสียสละต่างๆ ของเรา เช่น ความยากลำบาก โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหา ความเดือดร้อน ฯลฯ เป็นบูชาร่วมกับพระเยซูคริสต์ การร่วมพิธีมิสซา หรือศีลมหาสนิทของเราจึงจะสมบูรณ์แบบจริงๆ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
 1. ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาปอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเป็นบูชาชดเชยบาปคือเป็นการรื้อฟื้นการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่บาปของเรา
 2. เราควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทอย่างไร?
 ตอบ เราควรร่วมพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิทโดยถวายความยากลำบาก โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความเดือดร้อนของเราร่วมเป็นบูชาพร้อมกับพระเยซูคริสต์

ข. กิจกรรม
 ครูอธิบายความหมายของไม้กางเขน
(เป็นอนุสรณ์แห่งการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)
สวดภาวนาถวายความยากลำบากร่วมกับพระเยซูคริสต์ นมัสการไม้กางเขนทีละคน
ร้องเพลง “กางเขนชัย” (ปรารถนา หน้า 311 เอ)

กางเขนชัย
(รับ) กางเขนชัยจะครองราชัย ช่วยเหลือเรามั่นนิรันดร์ไป
1. โปรดทอแสงทองฉายส่องมา  ให้ชาวโลกาซาบซ่านใจ
 กางเขนคือธารรักหลั่งไหล  เคียงไปกับธารเสรีธรรม
2. โปรดเถิดประทานความกล้าหาญ  แก่ผู้พิการและยากไร้
 กางเขนคือความหวังแห่งใจ  นำเราเข้าใกล้องค์ทรงธรรม
3. เชิญชวนมวลพี่น้องถ้วนหน้า  พึ่งพาร่มเงาพระหัตถ์ชัย
 กางเขนคือความรอดปลอดภัย  นำไปเมืองแมนพระบิดา

 

 

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ