ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 33
ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบำรุงกำลังและเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าพึ่งศีลมหาสนิทเพื่อจะได้พลังในการเจริญเติบโต
และต่อสู้บาปซึ่งเป็นโรคร้ายฝ่ายวิญญาณ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ครูถามนักเรียนว่า
 - เคยดูโฆษณาทีวี เรื่องเครื่องดื่มบำรุงกำลังบ้างหรือเปล่า?
 - เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง?

ครูเอาขวดหรือภาพเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้มาแสดง
 - เขาโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้ว่าอย่างไร?
 - เคยดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเหล่านี้บ้างไหม?
 - ดื่มแล้วรู้สึกอย่างไร?

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
        ร่างกายของเราเมื่อใช้งานมาก ๆ ก็เหนื่อย อ่อนเพลีย ล้า ต้องบำรุงกำลังด้วยการพักผ่อน รับประทานอาหาร สิ่งบำรุงกำลังต่างๆ
        ร่างกายของเราบางครั้งยังเจ็บป่วยเป็นโรค ต้องการยามารักษาให้หายเป็นปกติ
สรุป อาหารและยารักษาโรคจึงนับเนื่องเข้าในปัจจัยสี่ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ขั้นที่ 3 คำสอน
          1. วิญญาณของเราก็รู้สึกอ่อนเพลีย หมดกำลังใจ ได้เหมือนกัน เพราะต้องเผชิญศึกหนักจากศัตรูซึ่งได้แก่ปีศาจ โลกและตัวเราเอง จนบางครั้งเกิดความท้อแท้ใจ สงสัย หวาดกลัว หมดหวัง และสุดท้ายถ้าไม่รีบเยียวยาเสียก่อนก็จะตกในโรคร้ายคือบาป ซึ่งเท่ากับวิญญาณของเราอยู่ในสภาพที่อันตรายน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

          2. อะไรเล่าจะมาช่วยกู้วิญญาณของเราให้พ้นจากสภาพเช่นนี้? ก็คือศีลมหาสนิทนั่นเอง ศีลมหาสนิทเป็นอาหารวิเศษที่ให้ชีวิต “ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะให้ผู้นั้นกลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยน.6,54) เป็นอาหารบำรุงกำลังที่ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้ เราจะเห็นได้ว่า  บรรดามรณสักขีในอดีตได้พึ่งพาศีลมหาสนิทนี้ ทำให้มีพลังในการยืนหยัดต่อสู้การทรมานต่าง ๆ จนได้รับชัยชนะ เป็นนักบุญมรณสักขี

         3. ศีลมหาสนิทยังเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณด้วย ซึ่งได้แก่บาปนั่นเอง บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากพระเป็นเจ้า แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากเพื่อนมนุษย์โดยสร้างความเกลียดชังแตกแยกกัน แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า บาปเป็นโรคร้ายที่มาแย่งวิญญาณไปจากเพื่อนมนุษย์โยสร้างความเกลียดชังแตกแยกกัน แต่ศีลมหาสนิทมารวบรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์โดยสร้างความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน คริสตชนหลายคนไม่ไปรับศีลมหาสนิทเพราะรู้สึกว่าตัวเป็นคนบาปไม่กล้าไปหาหมอ แล้วเขาจะหายจากโรคได้อย่างไร ตรงกันข้าม ยิ่งเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนบาปยิ่งต้องเข้าพึ่งศีลมหาสนิทโดยไปรับศีลนี้บ่อย ๆ เราจึงจะหลุดพ้นจากบาปได้

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. จดเนื้อลงในสมุด
 1. อาหารสำหรับเลี้ยงและบำรุงวิญญาณคืออะไร?
 ตอบ อาหารสำหรับเลี้ยงวิญญาณและบำรุงวิญญาณคือ ศีลมหาสนิท
 2. ศีลมหาสนิทเลี้ยงและบำรุงวิญญาณเราอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเลี้ยงและบำรุงวิญญาณเราโดยช่วยทำให้วิญญาณเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตคริสตชนต่อไปได้ ช่วยขจัดความท้อแท้ ความกลัว ความสงสัยและความหมดหวังออกไปจากวิญญาณ
 3. ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณอย่างไร?
 ตอบ ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวิญญาณโดยช่วยขจัดบาป และชักนำวิญญาณให้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์

ข. กิจกรรม 
ร้องเพลง “โรคร้ายในวิญญาณ” (ปรารถนาหน้า 174 เอ)

โรคร้ายในวิญญาณ
1. โรคร้ายเร้ารุมสุมในกายา  สูญสิ้นเงินตราเยียวยารักษาเพียงกาย
 ต้องทนจนถึงวันชีพวาย  ในวันสุดท้ายต้องตายแม้นไม่ต้องการ
2. แต่โรคร้ายฝ่ายใจแม้นไม่ดูแล ทิ้งให้เป็นแผลยังแต่แพ้พ่ายหมู่มาร
 หากใจไร้องค์คงต้องร้าวราญ ช่างทร(ระ)มานวิญญาณที่ไร้ความดี
3. พยาบาลหมอใดไม่รักษาได้ ขาดพระองค์ไปจิตใจไม่สมประดี
 นำยาอาหารประทานข้านี้  อย่าให้ราคีเปื้อนหมองวิญญาณ์
4. สักครั้งข้ายังหวังในความจริง จะทอดทิ้งทุกสิ่งจากพระวาจา
 จะขอรอรับทิพย์กายา  เพื่อจะรักษาวิญญาณ์ข้าสู่เบื้องบน

 

เนื้อหาและบทเรียน