ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 52 สวรรค์คืออะไร ?

📍 สวรรค์คืออะไร ?

#YOUCAT 52 บอกเราว่า… สวรรค์.. คือ สถานที่ของพระเจ้าเป็นสถานที่พำนักของบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งสร้าง

💟ในถ้อยคำที่ว่า “สวรรค์และแผ่นดิน” เราหมายถึงความเป็นจริงของสิ่งสร้างทั้งมวล (CCC 325-327)

💟 สวรรค์มิใช่สถานที่แห่งหนึ่งในจักรวาลแต่เป็นสภาพของชีวิตหน้าสวรรค์เป็นสถานที่ซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าทรงเป็นไป โดยปราศจากการต่อต้าน

💟สวรรค์เกิดขึ้นเมื่อชีวิตแสดงออกถึงความเข้มข้นอย่างที่สุด และได้รับพระพรเป็นลักษณะชีวิตที่เราไม่สามารถพบได้ในโลกนี้

💟 สักวันหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไปถึงสวรรค์ ซึ่งสิ่งที่รอคอยเราอยู่​ คือ “สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น และหูไม่เคยได้ยิน และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์” (1 คร. 2:9)

เนื้อหาและบทเรียน