ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ก่อนจะเริ่มค่ายคำสอน...ปีที่ 49 ขอพาไปชมบรรยากาศการประชุม อบรม การเตรียมความพร้อม ของบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ มาสเตอร์ คุณครู ระว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2023 ว่าเขาทำอะไรกันบ้าง....ไปชมกันเลย !!!

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน