ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

EP.05 กิจศรัทธาและการภาวนา ? ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 49 ? EP.05 พาไปชมบรรยากาศการภาวนา ในค่ายคำสอน "เอมมาอูส" ...เพื่อนร่วมทาง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาค่ำ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนการภาวนา สนทนากับพระเจ้าในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตคริสตชน บรรยากาสเป็นอย่างไร....ไปชมกันเลย !!! ?

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน