ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  08 สิงหาคม 2565

EP.16 ความรักไม่หยาบคาย
- นอกจากการใช้คำพูด การแสดงปฏิกิริยาไม่ต้อนรับผู้อื่น การเมินเฉย ถือเป็นการแสดงความหยาบคายเช่นกัน
- ตรวจสอบตนเองว่าในชีวิตคู่ของเราเคยแสดงความหยาบคายด้วยคำพูดหรืออากัปกิริยาต่อกันหรือไม่
- การใช้คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่น่าฟัง เป็นการแสดงถึงความสุภาพโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจกัน
- คำพูดและการกระทำที่ไม่ดี ทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
- คิดก่อนพูด ก่อนทำ และควบคุมตนเองให้ดี

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน