ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  08 สิงหาคม 2565

EP.15 ความรักไม่โอ้อวดตนเอง
- เรามักไม่ชอบคนที่ขี้โม้ โอ้อวดเรื่องของตนเอง
- บางครั้งเราก็มักจะคุยแต่เรื่องของตนเองในครอบครัว
- คนที่ชอบคุยแต่เรื่องของตนเองมักไม่ค่อยสนใจคนอื่น
- คนเก่งต้องสุภาพถ่อมตนและใช้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือ เติมเต็มให้คนอื่น
- แคร์ความรู้สึกของคู่สนทนา เป็นต้นคนในครอบครัว

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน