ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ยากอบ(บุตรเศเบดี) อัครสาวกยากอบ(บุตรเศเบดี)
         ยากอบเป็นชาวเมืองเบธไซดาเช่นเดียวกับเปโตรและอันดรูว์ บิดาชื่อเศเบดีน้องชายชื่อยอห์นมีอาชีพเป็นชาวประมง ที่เรียกว่ายากอบใหญ่ก็เพื่อแยกแยะจากยากอบเล็กซึ่งเป็นศิษย์อีกองค์หนึ่งของพระเยซูคริสต์เหมือนกันและมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ด้วย พระเยซูคริสต์ทรงพบยากอบที่ชายทะเลสาบกาลิลีขณะกำลังปะอวนอยู่ พระองค์ทรงเรียกเขา เขาก็ทิ้งอวนและบิดา ติดดามพระองค์ไปในทันที(มธ.4.21-22)

        ยากอบเป็นคนมีนิสัยใจร้อน เขากับยอห์นน้องชายโกรธชาวสะมาเรียที่ไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์จึงอยากจะขอให้มีไฟตกจากฟ้ามาเผาบ้านเมืองของพวกชาวสะมาเรียให้วายวอด (ลก.9.54)พระเยซูคริสต์จึงทรงขนานนามของพี่น้องทั้งสองนี้ว่าลูกฟ้าร้อง(มก.3.17)ยากอบยังเป็นคนมีความทะเยอทะยานมากอีกด้วย เขากับยอห์นน้องชายเข้ามาขอพระเยซูคริสต์โปรดให้ได้นั่งข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์เมื่อพระองค์จะเข้ารับพระสิริมงคลในสวรรค์ ทำให้อัครสาวกอื่นๆรู้สึกไม่พอใจเป็นอันมาก(มก.10.35-41)

        อย่างไรก็ดี ยากอบก็เป็นศิษย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเป็นพิเศษพร้อมกับเปโตรและยอห์นน้องชายทั้งสามจะติดสอยห้อยตามพระองค์ไปในโอกาสพิเศษๆ เช่น เมื่อพระองค์ทรงสำแดงปาฏิหาริย์บนภูเขาทาบอร์(มธ.17.1-18)เมื่อพระองค์เสด็จไปปลุกบุตรสาวของไยรัสหัวหน้าศาลาธรรมให้กลับคืนชีพขึ้นมาใหม่(มก.5.37) และเมื่อพระองค์ทรงความทุกข์อย่างสาหัสในสวนมะกอก(มก.14.33)

     ตามคำเล่าลือและประจักษ์พยานของนักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่า ยากอบได้แยกย้ายจากอัครสาวกอื่นๆเดินทางไปประกาศพระศาสนาจนถึงประเทศสเปญ จึงเกิดมีสักการสถานหลายแห่งถวายเป็นเกียรติแด่ท่านที่นั้น

      หนังสือกิจการอัครสาวกกล่าวว่า ยากอบถูกกษัตริย์เฮร็อด อากริบปา สั่งประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในราวปี ค.ศ. 44 (กจ.12.2) เล่ากันว่าขณะที่ท่านเดินทางไปสู่ที่ประหารนั้นก็ได้เทศนาทำให้ผู้ร่วมทางคนหนึ่งกลับใจ ศพของท่านถูกย้ายจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองคอมโปสเตลลา ประเทศสเปญ เพราะปรากฎว่ามีการขุดพบหลุมศพของท่านที่นั่น

 

เนื้อหาและบทเรียน