ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

มัทธีอัส อัครสาวกมัทธีอัส
        เนื่องจากยูดาส อิสคารีโอท ได้ทรยศ ขายพระเยซูคริสต์ให้แก่พวกศัตรูเป็นราคา 30 เหรียญและต่อมาได้ผูกคอตาย(มธ.27.5)จำนวนอัครสาวกจากสิบสองคนจึงลดลงเหลือเพียงสิบเอ็ดคน อัครสาวกที่เหลือจึงประชุมตกลงกันเลือกอัครสาวกคนใหม่มาแทนที่ว่างให้ครบสิบสองโดยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ต้องเป็นผู้ที่อยู่กับพวกอัครสาวกมาก่อนตลอดเวลาที่พระเยซูคริสต์ยังอยู่กับพวกเขา คือนับตั้งแต่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ จนถึงวันเสด็จขึ้นสวรรค์ และต้องเป็นพยานยืนยันว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์จริง มีผู้เสนอชื่อมาสองคน คนหนึ่งชื่อยอแซฟ(บาร์ซับบาส)อีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส พวกอัครสาวกจึงอฐิษฐานภาวนาและจับสลาก ก็ได้แก่มัทธีอัส(กจ.1.21-26)

     สันนิษฐานว่ามัทธีอัสคงเป็นหนึ่งในศิษย์ 72 คนของพระเยซูคริสต์มาก่อนแล้ว จึงมีคุณสมบัติตามที่พวกอัครสาวกกำหนดทุกประการ

      เรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับมัทธีอัสไม่มีปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรเลย มีแต่คำเล่าขานว่าท่านได้เทศนาอยู่ในปาเลสไตน์และอาณาบริเวณใกล้เคียง จนถูกพวกยิวหัวรุนแรงจับและรุมขว้างด้วยก้อนหินถึงแก่ความตายอีกกระแสหนึ่งเล่าว่า ท่านถูกลุมขว้างด้วยก้อนหินแล้ว ยังไม่ตาย ทหารคนหนึ่งจึงเอาขวานฟันศีรษะขาด ด้วยเหตุนี้รูปของท่านจึงมักจะถือขวานอยู่ในมือด้วยเสมอ

เนื้อหาและบทเรียน