ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควร “ให้” ในโอกาสคริสต์มาส
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควร “ให้” ในโอกาสคริสต์มาส
กับศัตรู ซึ่งเป็นคนที่ไม่ถูกกับเรา หรือคนที่โกรธเคืองกัน คือ การให้อภัย
กับเพื่อนๆที่เป็นคู่แข่งกับเรา ชอบขัดแย้งกับเรา คือ ให้ความเพียรทน
กับเพื่อนๆที่เรารัก คือ การให้หัวใจของเราแก่เพื่อน
กับน้องๆหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าเรา คือ การให้แบบอย่างที่ดี
กับรุ่นพี่ คือ การให้ความร่วมมือ
กับครูอาจารย์ คือ การให้ความเคารพ
กับคุณพ่อ คือ ความนบนอบเชื่อฟัง
กับคุณแม่ คือ การทำให้คุณแม่ภาคภูมิใจด้วยการประพฤติตนเป็นลูกที่ดี
กับตนเอง คือ การให้ความรักตนเอง ไม่ทำร้ายตนเอง ดูแลตนเองอย่างดี
กับเพื่อนร่วมโลก คือ ความรักและความเมตตา

เนื้อหาและบทเรียน