ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงบังเกิดในคอกเลี้ยงสัตว์
        พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์เพราะว่าไม่มีห้องพักในโรงแรมเลย(ลูกา 2:1-7)
เหมือนกับเทศกาลต่างๆที่มีผู้คนมากมายเดินทางมายังเมืองสำคัญเพื่อการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่าง ซึ่งคนจำนวนมากต้องกินต้องอยู่ ดังนั้นเมื่อพระแม่มารีและยอแซฟเดินทางมาเพื่อจดทะเบียนสำมโนครัวตามคำสั่งของกษัตริย์ผู้คนมากมายจึงทำให้ไม่มีที่พักในโรงแรมเลย ยอแซฟจึงตัดสินใจพาพระแม่ที่กลังทรงครรภ์แก่ใกล้คลอดเต็มทนหาที่พักให้ได้ ที่สุดจึงได้ซอกหนึ่งของเชิงเขาที่พวกสัตว์พากันไปอาศัยหลบแดดหลบฝนแห่งหนึ่งเป็นที่พัก และที่นั้นเองที่พระแม่มารีได้คลอดพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบ้านข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่สะดวก ไม่มีที่นอนหมอนมุ้ง เมื่อคลอดแล้วพระแม่จึงใช้ผ้าพันพระวรกายพระบุตรแล้ววางไว้ในรางหญ้าที่ใช้สำหรับใส่หญ้าให้สัตว์กิน


          เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ หรือเป็นความบกพร่องของยอแซฟที่ไม่ได้ตระเตรียมอะไรให้พร้อมเมื่อรู้อยู่แล้วว่าพระแม่ต้องคลอดลูก แต่เรื่องนี้เป็นเจตนาของพระเจ้าที่ต้องการจะสอนความจริงของชีวิตบางอย่างแก่เรา นั้นคือ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถเลือกเกิดได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งหรือที่สวยงามเพียงใดก็ตาม แต่พระองค์ทรงเลือกให้พระบุตรของพระองค์เกิดในที่เลี้ยงสัตว์ ก็เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความสุภาพถ่อมตน ความพอเพียง การไม่ยึดติดกับทรัพย์สิ่งของของโลก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งยากจน ทรงต้องการเป็นเพื่อนกับทุกคน ทั้งคนยากจนและร่ำรวย คนที่ไม่มีใครสนใจและคนมีชื่อเสียงในสังคม

           พระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย สามารถเกิดในพระราชวัง แต่เลือกสถานที่ต่ำต้อย ยากจน และเรียบง่าย อยู่อย่างติดดิน ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจถึงความลำบากของมนุษย์และสื่อกับมนุษย์ทุกคนได้อย่างเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริง

เนื้อหาและบทเรียน