ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมต้องกลัวด้วยล่ะบทเทศน์เรื่อง "ทำไมต้องกลัวด้วยล่ะ"
(มาระโก 4:35-41)
เราจะต่อสู้กับความกลัวโดยอาศัยความเชื่อได้อย่างไร
           1. พระเยซูเจ้าทรงเลือกการประทับอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ด้วยการ “นอนหลับ”ท่ามกลางพายุร้ายในทะเลเพื่อต้องการเผยแสดงถึงเรื่อง “ความเชื่อที่นอนหลับ” ของบรรดาสานุศิษย์ (เหมือนคำว่าคริสตังนอนที่ความเชื่อของเขานอนนิ่ง)            2. บรรดาสานุศิษย์มีความกลัวแม้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายของพวกเขาอยู่กับพวกเขาในเรือนั้น พวกเขา “นอนหลับ” ต่อพระคริสต์ แม้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาในยามที่พวกเขากำลังมีความต้องการ

           3. เช่นเดียวกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับเราด้วย และในเวลาที่เราถูกทดลองนั้น พระองค์ทรงตั้งคำถามท้าทายเราว่า “ทำไมต้องกลัวด้วยล่ะ! ความเชื่อของเจ้าหายไปไหน”

           4. ท่านสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของท่านหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องประสบพายุแห่งชีวิต ความเศร้าเสียใจ และการประจญ 

           5. เมื่อไรก็ตามที่เราประสบความยากลำบากในชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทับอยู่ที่นั้นและยืนยันกับเราเสมอว่า “ไม่ต้องกลัว เราอยู่นี้แล้ว”

ความเชื่อคืออะไร และความเชื่อของเราจะเติบโตได้อย่างไร
           6. ความเชื่อเป็นของขวัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับเราอย่างเปล่าๆ

           7. ความเชื่อจะเกิดขึ้นและเติบโตก็โดยอาศัยพระพรและความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า องค์พระจิตเจ้าจะทรงเปิดหัวใจและดวงตาแห่งสติปัญญาของเราให้เกิดความเข้าและยอมรับความจริงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้เรา

           8. ความเชื่อจะโน้มน้าวเราให้เข้าผูกพันกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง มั่นคง ด้วยความไว้วางใจและการพึ่งพาได้ ทั้งนี้โดยอาศัยความเชื่อและการยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุคคลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ ถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตในความเชื่อ ต้องการให้ความเชื่อเติบโตขึ้นและรักษาความเชื่อนั้นให้คงอยู่ดลอดไป เราจะต้องหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อนี้ไว้ด้วยการอ่านและไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าอยู่เสมอๆ

เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร
           9. ความกลัวจะต้องไม่ทำให้เรากระทำสิ่งที่ผิดๆไปพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่ผิดๆหรือทำให้ความเชื่อของเราสูญหายไป แต่ขอให้เรายึดมั่นอยู่ในความเชื่อให้ใจของเราโอบกอดพระวาจาของพระเจ้าไว้ด้วยความไว้วางใจและความรักด้วยความเชื่อมั่นและด้วยด้วยการกระทำที่เต็มไปด้วยความหวังในพระสัญญาของพระเจ้า

          10. ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นจะต้องเสริมกำลังเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง ให้มีความไว้วางใจในพระองค์ และโน้มนำให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและความรักต่อเพื่อนพี่น้องแม้ว่าจะมีคนที่เราไม่ชอบหรือเป็นอริกับเรา

          11. ท่านยอมให้ความรักของพระเจ้าเข้าปกครองหัวใจของท่านหรือไม่ ให้ความรักของพระเจ้าปรับเปลี่ยนความคิดและน้ำใจของท่านให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่

          12. “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”

              "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความเชื่อให้ลูกมากยิ่งขึ้นด้วยเถิด เป็นต้นในยามที่ลูกต้องตกอยู่ในความยากลำบาก ให้ลูกเปิดหูปิดตาเพื่อมองและฟังพระองค์ ให้ลูกจำพระองค์ได้เสมอในทุกเหตุการณ์ และขอให้ลูกได้ดำเนินชีวิตอย่างดีตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน”

ตัวอย่างประกอบบทเทศน์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง????
เรื่องมีอยู่ว่า...
          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 ชาวบ้าน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และหมู่บ้านใกล้เคียงนับพันคน แห่มาดูสิ่งประหลาดในรั้วของบ้านหลังหนึ่งที่มีน้ำผุดขึ้นจากดินไหลนองไปทั่วบริเวณ โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้กับประชาชนที่ยากจนได้ใช้น้ำดังกล่าวไปรักษาโรค ภัยไข้เจ็บ และเป็นสิริมงคล เจ้าของพื้นที่ที่น้ำผุดขึ้นมา กล่าวว่า เห็นสนามหน้าบ้านผิดสังเกตตั้งแต่ในช่วงเช้า เมื่อตรวจสอบพบว่ามีน้ำซึมออกมาจากดิน เมื่อลองเอานิ้วเขี่ยดู น้ำยิ่งออกมากขึ้น จึงได้บอกให้ชาวบ้านมาดู ซึ่งคืนก่อนเกิดเหตุ ตนได้ฝันเห็นยายซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาเข้าฝัน บอกว่าไม่สบายอยากได้ยาพาราเซตามอล เมื่อตนเดินไปหยิบยามาให้ ยายก็หายไปแล้ว ยายอาจมาเข้าฝันบอกเรื่องยารักษาโรคในขณะตอน เช้าน้ำก็ผุดขึ้นมา ทำให้นึกถึงฝันดังกล่าวและเชื่อว่าเป็นยารักษาโรค จึงได้เอาธูปเทียนดอกไม้มาบูชา และขอน้ำไปเก็บไว้เพราะเชื่อว่ารักษาโรคได้ ชาวบ้านบางคนกล่าวว่า เข้าคิวรอตักน้ำตั้งแต่ทราบข่าวในตอนเช้ากว่าจะได้ตักน้ำก็เกือบเที่ยง โดยนำธูปเทียน-เงินถวายจำนวน 20 บาท วางใส่ในถาดดอกไม้ คงเป็นบุญของชาวบ้านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจชาวบ้านที่อยู่ในสภาวะข้าวยาก หมากแพง จึงประทานน้ำศักดิ์สิทธิ์มาให้รักษาโรคคนยากคนจน โดยชาวบ้านต่างรุมล้อมเพื่อขอตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปบ้าน ในขณะที่น้ำใต้ดินก็ผุดขึ้นมาตลอดเวลา ชาวบ้านที่นั่งรอน้ำผุดขึ้นมามีทั้งน้ำและฟองอากาศ เมื่อชาวบ้านร้องขอให้แสดงปาฏิหาริย์ให้ผุดฟองอากาศ บ่อน้ำขนาดเล็กก็สำแดงให้เห็นทันที

เหตุผลที่ไม่ควรกราบไหว้...
             เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ในขณะที่จะเข้าไปตักน้ำ ปรากฏว่าน้ำที่ไหลออกมาอย่างรุนแรงหยุดทันทีและยุบตัวจนพื้นดินแห้ง ซึ่งหลังจากนั้นประมาณ 20 นาที น้ำก็ผุดขึ้นมาอีก ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าแพทย์ที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจ เมื่อไหลออกมาอีก นายสุรินทร์ นิภาโยธิน กำนันตำบลแม่จั๊วะ ได้นำลูกบ้านขุดหาที่มาของน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ก็พบท่อเก่าเป็นท่อพีวีซีขนาด 6 หุน ซึ่งมีน้ำไหลออกมา เมื่อขุดตรวจสอบไปอีก จึงพบว่าเป็นท่อจากส้วมเก่าบ้านติดกันห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 4 เมตรเท่านั้น ซึ่งกำลังมีการสร้างส้วม และกำลังทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าไปในส้วม เมื่ อชาวบ้านทราบว่าน้ำดังกล่าวมาจากท่อในส้วมเก่า หลายคนที่ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปแล้วถึงกับอาเจียนออกมา

 

เนื้อหาและบทเรียน