ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิต
พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
ทหารแบ่งฉลองพระองค์ (ยน
. 19:12-24)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียนว่าเหตุการณ์ใดน่าอับอาย น่าสมเพชที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์เหล่านี้ที่เพื่อน ๆ แบ่งปัน
 1. คำสอน
 • “ไม้กางเขน” เป็นเครื่องหมายของการลงโทษให้ตายอย่างน่าอัปยศที่สุด เพราะเป็นการลงโทษนักโทษ ผู้ทำความผิดหนัก เป็นการประจานเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวไม่กล้ากระทำความผิด มิฉะนั้น จะพบชะตากรรมเช่นเดียวกันกับผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน
 • พระเยซูเจ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ไร้ตำหนิมลทิน แต่พระองค์กลับถูกนับเป็นหนึ่งในผู้ทำความผิด เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์โดยความเข้าใจของมนุษย์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย นี่เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และการลงมารับสภาพมนุษย์ ร่วมความเป็นมนุษย์ทั้งหมดอย่างแท้จริง พระเยซูจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้า พระบิดาอย่างสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลัง และรักผู้อื่นเหมือนดังพระเจ้ารักเรา พระองค์ปฏิบัติตามสิ่งที่พระบิดามอบหมายให้พระองค์ประกาศสอน คำสอนของพระองค์จึง   มีพลัง เพราะเป็นคำสอนที่ผ่านการปฏิบัติ และเมื่อพระเยซูเจ้าผู้รับสภาพมนุษย์ทำได้ มนุษย์ทุกคนย่อมทำได้เช่นกัน
 • ไม้กางเขนที่เป็นการลงโทษที่น่าอับอายจึงกลับกลายเป็นเกียรติที่สมควรได้รับการยกย่องที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าบนสรวงสวรรค์และจากมนุษย์บนแผ่นดิน ไม้กางเขนจึงกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่พระบิดาทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน เพราะทรงเสียสละพระบุตรแต่องค์เดียว พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริง แต่อาณาจักรคือเมืองสวรรค์ เพื่อผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร
 • มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มนุษย์ทุกคนจึงตกในบาปและได้รับการลงโทษ เช่นเดียวกัน มนุษย์คนหนึ่ง ที่เชื่อในพระเจ้า มนุษย์ทุกคนจึงรอดพ้นและได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากบาป พระเยซูเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สุด เพราะเครื่องบูชาอื่น ๆ มนุษย์จะต้องถวายครั้งแล้วครั้งเล่า แต่     พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าไร้ตำหนิ ทำให้มนุษย์ทุกคนกลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ให้แบบอย่างไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเอาตัวรอดไปสวรรค์

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เช่นใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ยืนหยัดในการทำดีแม้จะยากลำบาก และมั่นคงในความเชื่อเพราะเห็นแบบอย่างจากพระเยซูเสมอ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์