ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความรอบคอบ
ความรอบคอบ

ความรอบคอบก็สำคัญ ช่วยให้เรายั้งคิดก่อนทำสิ่งใด
เพื่อป้องกันการสูญเสีย หรือหากผิดพลาดก็น้อยที่สุด
📌มา มารับพระวาจาพระเจ้าไปปรับใช้กัน😉
💟ความ​คิด​รอบคอบ​จะ​เฝ้าดูแล​ลูก ความ​เข้าใจ​จะ​คอย​ระวัง​ลูก​ไว้ (สภษ. 2:11)
💟คน​พูด​มาก​มี​โอกาส​พูด​ผิด ผู้​ที่​ควบคุม​ปาก​ของ​ตน​ย่อม​เป็น​คน​รอบคอบ (สภษ. 10:19)
💟คน​ขาดสติ​เชื่อ​ทุก​คำ​ที่​ผู้อื่น​พูด แต่​คน​ฉลาด​ระวัง​ก้าวเดิน​ของ​ตน (สภษ. 14:15)
💟คน​ขาดสติ​ได้​ความ​โง่​เป็น​มรดก แต่​คน​รอบคอบ​จะ​ได้​ความ​รู้​เป็น​มงกุฎ (สภษ. 14:18)
💟คน​โง่เขลา​ดูหมิ่น​คำ​ตักเตือน​ของ​บิดา แต่​ผู้ปฏิบัติ​ตาม​คำ​ตักเตือน​ย่อม​รอบคอบ (สภษ. 15:5)
💟คุณธรรมต่าง ๆ เป็นผลงานของปรีชาญาณ ปรีชาญาณสอนความรู้ประมาณและความรอบคอบ สอนความยุติธรรมและความกล้าหาญ ไม่มีสิ่งใดมีประโยชน์ในชีวิตแก่มนุษย์มากกว่าคุณธรรมเหล่านี้ (ปชญ. 8:7)
💟จงมั่นคงในความคิด พูดคำไหนก็ให้เป็นคำนั้น จงพร้อมที่จะฟัง จงคิดให้รอบคอบก่อนจะตอบ (บสร. 5:11)
💟ปากของคนพูดมากพูดซ้ำซากเรื่องที่เขาได้ยินมา แต่ผู้รอบคอบชั่งคำพูดของตนอย่างระมัดระวัง (บสร. 21:25)
💟ผู้มีความรอบคอบย่อมเป็นสุข ผู้พูดแล้วมีคนตั้งใจฟังก็ย่อมเป็นสุข (บสร. 25:9)
💟ดังนั้น ผู้​ที่​คิด​ว่า​ตน​ยืนหยัด​มั่นคง​อยู่ พึง​ระวัง​อย่า​ให้​ล้ม (1คร. 10:12)
💟จง​ใช้​ทุก​โอกาส​เพื่อ​ปฏิบัติ​ตน​ต่อ​คน​ต่าง​ศาสนา​ด้วย​ความ​เฉลียวฉลาด​รอบคอบ (คส. 4:5)
💟จง​มี​ความ​สุขุม​รอบคอบ รู้จัก​ประ​มาณตน​เพื่อ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา (1ปต. 4:7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์