ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


บทนำ (กจ.
1:1 - 5)

จุดประสงค์ : หลังจากอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้ว ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระองค์เคยตรัสไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการ

ก. ความรู้

 1. หนังสือกิจการอัครสาวกใครเป็นผู้เขียน และเขียนถึงใคร (ลูกา – เธโอฟีลัส)
 2. ในข้อที่ 1:1 - 5 นี้ ผู้เขียนต้องการบอกอะไร (รื้อฟื้นความหลังถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จนถึงวันที่เสด็จขึ้นสวรรค์ และการคัดเลือกอัครสาวกแทนที่ยูดาส)
 3. หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แล้วสี่สิบวันพระองค์ทรงกระทำสิ่งใด (ทรงแสดงพระองค์เองแก่สาวกหลายครั้งและได้พิสูจน์ให้เขาเห็นหลักฐานจนหมดความสงสัยว่าพระองค์ยังคงดำรงชีวิตอยู่)
 4. เรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับสาวกคือเรื่องอะไร (อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม จงรอคอยจนกว่าพระบิดาจะทำตามสัญญา คือ การประทานพระจิตเจ้ามาให้พวกเขา

ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า

 1. เรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้อ่านเรื่องนี้ (งง, แปลกใจ, เฉย ๆ)
 2. ถ้าเราเป็นอัครสาวกที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ ได้เห็นพระเยซูเจ้า ไปไหนมาไหนกับพระองค์ ได้สนทนากับพระองค์ เราจะรู้สึกอย่างไร (ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์ได้เคยสอนเคยบอกมาทุกอย่างเป็นความจริง, พระองค์ไม่หลอกลวง, ไม่โกหก, พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริง)
 3. พระเยซูเจ้าอยากบอกอะไรเธอ โดยผ่านทางเรื่องนี้ (ให้เราเชื่อในพระองค์ ไว้วางใจ และวอนขอให้พระองค์ประทานพระจิตเจ้าให้แก่เรา)
 4. เธออยากบอกอะไรกับพระเยซูเจ้า (ให้เงียบสักครู่หนึ่งแล้วเขียนลงในสมุดส่วนตัว)

ค. การเป็นประจักษ์พยาน

 1. ให้สวดบทแสดงความเชื่ออย่างตั้งใจ (หรือร้องเพลง)
 2. ให้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าตอนใดตอนหนึ่ง เช่น การบังเกิด การทำอัศจรรย์ การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพ ฯลฯ ให้เพื่อนฟังสักหนึ่งคน

ง. กิจกรรมเสนอแนะ

 1. นำรูปโปสเตอร์พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นมาแสดงประกอบ
 2. หรือเล่าเรื่องคนตายที่ฟื้นคืนชีพ
 3. ร้องเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้า เช่น ชีวิตตัวอย่าง ในคืนสุดท้าย ฯลฯ
 4. หาคำศัพท์ยาก ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่คุ้นมาอธิบายเพิ่มเติม
 5. สวดเพื่อภาวนาเพื่อวอนขอความเชื่อให้ตนเองและคนทั่วโลก (ภาวนาเพื่อมวลชน)
 6. เด็กควรจำอะไร – ข้อความสำคัญ

เนื้อหาและบทเรียน