ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007348915
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1354
4297
29465
82744
120823
7348915
Your IP: 3.85.245.126
2019-10-19 11:08

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทที่  15 อย่าทำอุลามก

จุดมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสคุณค่าชีวิตอีกมิติหนึ่ง  คือ  ความบริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์ใจ  เกิดความรัก  หวงแหน  และรักษาไว้จนสุดกำลัง

ขั้นที่ 1  กิจกรรม

ครูพานักเรียนไปชมสถานที่ที่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่น  วัด  ห้องรับแขก  ฯลฯ

ให้ผู้เรียนสังเกตดูว่ามีความสะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  อย่างไรบ้าง

รู้สึกอย่างไรต่อสถานที่ที่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่นนี้  ?

ครูพานักเรียนไปชมสถานที่ที่ไม่สู่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่น  ที่ทิ้งขยะ  ห้องน้ำ  ฯลฯ

ให้ผู้เรียนสังเกตดูว่าไม่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  อย่างไรบ้าง

รู้สึกอย่างไรต่อสถานที่ที่ไม่สะอาด  ไม่เรียบร้อย  ไม่สวยงามเช่นนี้  ?

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูถามผู้เรียน

 • ทำไมจึงรู้สึกชอบสถานที่ที่สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม  ?
 • ความสะอาด เรียบร้อย  สวยงาม  มีผลอย่างไรต่อชีวิตเรา  ?
 • ทำไมจึงรู้สึกไม่ชอบสถานที่ที่ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย  ไม่สวยงาม  ?
 • ความสกปรก รกรุงรัง  น่าเกลียด  มีผลอย่างไรต่อชีวิตเรา  ?

สรุป     ธรรมชาติของคนเราชอบสวยชอบงาม  ชอบสะอาดเรียบร้อย  ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี  และจิตใจเบิกบาน

ขั้นที่ 3  คำสอน

        “สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข”  คือคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ  และเป็นความจริงตามนั้น  ร่างกายที่สะอาดหมดจดพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อม  เช่น  เสื้อผ้า  อาหาร  ที่อยู่อาศัยก็สะอาดหมดจดด้วย  ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่ปราศจากพิษภัย  จึงเจริญเติบโตแข็งแรง  จิตใจก็เช่นเดียวกัน  ถ้าสะอาดหมดจดด้วยแล้ว  จิตใจก็อยู่ที่ปราศจากพิษภัย  จึงเจริญเติบโตแข็งแรง  มีความสุข

       จิตใจสำคัญกว่าร่างกาย  พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกาย  แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าวิญญาณ  (จิตใจ)  ได้”  (มธ. 10,28)  เราจึงพึงรักษาจิตใจของเราไว้จนสุดกำลัง  ภัยประการแรกที่จะมาย่ำยีจิตใจ  หรือวิญญาณของเราก็คือ  บาปอุลามก  ดังที่พระบัญญัติประการที่  6  ได้สั่งไว้ว่า  “อย่าทำอุลามก”

      ทำอุลามกคือ  ทำความผิดทางเพศ  ได้แก่การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกลู่นอกทางที่พระเป็นเจ้าทรงกำหนดไว้  พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นชายและหญิง  (เทียบ  ปฐก. 1,27)  เท่ากับพระองค์ทรงกำหนดให้เพศชายและเพศหญิงมาผูกพันกันโดยการสมรสเพื่อเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน  และเพื่อสืบพงศ์พันธุ์มนุษย์ต่อไปบนโลกนี้  พระเยซูคริสต์ทรงเสริมให้สมบูรณ์โดยตรัสว่า  “เหตุฉะนั้นสิ่งที่พระเป็นเจ้าได้ผูกพันกันไว้อย่าให้มนุษย์มาทำให้พรากจากกันเลย”  (มธ. 19,6)  สมรรถภาพทางเพศจึงมีไว้เพื่อใช้ในการสมรสเท่านั้น  การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกจากสมรสจึงผิดเพราะออกนอกลู่นอกทาง

       การทำอุลามก  หรือ  ใช้สมรรถภาพทางเพศนอกลู่นอกทาง  ได้แก่  ปล่อยตัวปล่อยใจในความใคร่  ปลงใจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง  ล่วงประเวณี  คบชู้สู่สาว  แสดงลามก  โสเภณี  ข่มขืน  ฯลฯ

       ผู้บริสุทธิ์คือผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างเชิดหน้าชูตา  มีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ  ครอบครัว  ลูกหลานก็พลอยได้รับเกียรติ  บุคคลทุกวัยทุกอาชีพก็สามารถเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ตามฐานะของแต่ละคน  เช่น  สามีภรรยา  พระสงฆ์  นักบวช  เยาวชน  และผู้ถือโสดทั้งหลาย  ในเมื่อแต่ละคนรู้จักใช้หรือควบคุมสมรรถภาพทางเพศของตนเองไปตามครรลองชีวิตอย่างซื่อสัตย์  และเราจะทำเช่นนี้ได้ก็โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่างคอยช่วย  เช่น  การเตือนสติให้รู้สำนึกถึงฐานะของตนเองอยู่เสมอ  การฝึกฝนบังคับตนเอง  การถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า  การเสริมสร้างฤทธิ์กุศล  และการสวดภาวนา  พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า  “ปีศาจชนิดนี้จะขับมันออกไปได้ก็อาศัยการสวดภาวนา  (และพลีกรรม)  เท่านั้น”  (มก. 9,29)

      “บุญของผู้มีใจบริสุทธิ์  เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า”  (มธ. 5,8)  ใจบริสุทธิ์เปรียบเหมือนกระจกใสไม่มีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกใดมาเกาะจับให้เปรอะเปื้อน  จึงสามารถทะลุเห็นสิ่งอื่นๆได้ชัดเจน  คนที่มีใจบริสุทธิ์นั้นไปเห็นพระเป็นเจ้าได้ชัดเจน  ไม่มีราคีใดมาปิดบัง  เห็นพระเป็นเจ้าเหมือนอยู่ในสวรรค์นั่นเอง  นักบุญเปาโลกกล่าวว่า  “ท่านไม่รู้หรือว่ากายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตซึ่งสถิตอยู่ในท่าน  และท่านได้รับมาจากพระเป็นเจ้า  ตัวท่านหาใช่เป็นของท่านไม่”  (1 คร. 6,19)  เมื่อเรารับศีลล้างบาปพระตรีเอกภาพก็มาประทับในตัวเรา  ฉะนั้นเราจะทำให้ตัวเราสกปรกโสมมด้วยบาปอุลามกได้อย่างไร  ตรงกันข้ามเราต้องพยายามทำตัวเราให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เหมือนวัดที่เราได้เห็นมาแล้ว  หรือให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก  เพื่อให้เหมาะสมที่พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาประทับ  รู้หรือไม่ว่าที่ประทับของพระเป็นเจ้าก็คือสวรรค์ 

ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
 1. อย่าทำอุลามก
 2. “สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข”
 3. ทุกคนต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ตามฐานะ สิ่งที่จะช่วยให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือ  เตือนสติตนเอง  บังคับตัว  ถือพระบัญญัติ  ฝึกฤทธิ์กุศล  และสวดภาวนา
 4. สมรรถภาพทางเพศมีไว้เพื่อใช้ในการสมรส การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกการสมรสจึงผิดเพราะออกนอกลู่นอกทาง  เราเรียกความผิดชนิดนี้ว่า  บาปอุลามก
 5. “บุญของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า”  (มธ. 5,8)
 • กิจกรรม เล่นเกม  “สะอาด”

ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  ครูนำเกมยืนกลางวง  ชี้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแล้วถามคำถามอะไรก็ได้  ผู้ถูกชี้ตอบได้อย่างเดียวว่า  สะอาด”

ใครตอบอย่างอื่นถือว่าผิด  คัดออก  ได้จำนวนพอสมควรแล้วให้ทำอะไรบางอย่างเป็นการไถ่โทษ

 • การบ้าน รักษาความสะอาดกาย  เสื้อผ้า  ของใช้

รักษาความสะอาดใจ  หลีกหนีหนังสือไม่ดี  ภาพไม่ดี  เพื่อนไม่ดี  รับศีลแก้บาป  รับศีลมหาสนิท

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ