หน้าแถวและแนวทาง 02 ความกระตือรือล้น

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 13106
row02.jpgความกระตือรือร้น
ความหมาย                   
ขมีขมัน  มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน  เร่งรีบ
ข้อคิด                         
 “ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้ที่ลงมือก่อน”
“ทุกคนที่เราพบ ล้วนรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ เพราะฉะนั้น จงเรียนรู้จากเขา”
 “อย่าอยู่เฉย ๆ เพราะคิดว่าตัวเองทำได้เล็กน้อย แต่จงทำเท่าที่ทำได้”
“เมื่อต้องทำสิ่งใด จงทำด้วยความเบิกบาน”
 “อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”
“ความเฉื่อยชาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ”
ประโยชน์ของการมีความกระตือรือร้น      
1.ทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำงานได้เสร็จทันตามเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                   
2.ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้า
3.เป็นคนขยันขันแข็ง มีความอดทน คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน
4.รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
5.สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง มีความสุข ความร่าเริง เบิกบาน เป็นที่รักของคนอื่น
6.พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อันเกิดประโยชน์สำหรับชีวิต
7.ฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบวินัย

โทษของการไม่มีความกระตือรือร้น         
1.กลายเป็นคนเฉื่อยชา มีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งงานหรือกิจการต่าง ๆ เกิดความเสียหาย ไม่เสร็จ  ตามกำหนดเวลา
2.ชีวิตและหน้าที่การงาน อาจล้มเหลว
3.ชีวิตไม่มีความสุข เกิดความท้อแท้ในชีวิต และหน้าที่การงาน
4.ไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มหรือสังคม

เนื้อหาในพระคัมภีร์        
“มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจน แต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่ง” (สภษ 10 : 4)

 “เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ทำให้สำเร็จตามความสามารถ ของท่าน”  (2 คร 8 : 11)

 “เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่” 
 (วว 3 : 19)


 

บทความและเรื่องสั้น                  
ปีนเขา


     ในยุโรปมีกีฬาอย่างหนึ่งที่มีอันตรายมาก  แต่ก็มีคนชอบเล่น คือ กีฬาปีนภูเขา  ผู้เล่นต้องป่ายปีนขึ้นไปบนยอดจึงจะชนะ  ยิ่งเป็นภูเขาสูงชันยอดเทียมเมฆ  ผู้เล่นก็ยิ่งต้องตื่นเต้น และยิ่งชื่นอกชื่นใจเมื่อปีนสำเร็จ  กีฬาชนิดนี้ไม่มีคนดู  แต่ถ้านักกีฬาคนไหนปีนภูเขาได้เป็นผลสำเร็จ  ก็มีข่าวประกาศให้รู้กัน  ในการเล่นกีฬาชนิดนี้  มีคนตกลงมาตายเสมอแทบจะทุกปี แต่นักเล่นก็ไม่ท้อถอย  ยอดเขาสูงมีอาการเหมือนจะท้าทายเขาเสมอ
     ที่จริง  เราก็ต้องเล่นกีฬาปีนภูเขาอยู่ด้วยกันทุกคน  คือปีนมหาสิงขรแห่งชีวิต  บางคนก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตีนเขาจนตาย  ได้แต่แหงนหน้ามองคนอื่นที่อยู่สูง ๆ ขึ้นไป   ไม่เคยได้รับความชื่นชมแห่งความสูงนั่นเลย  บางคนปีนขึ้นไปได้สูง  มีอาการงดงามอยู่  แต่กลับพลัดพรากตกลงมาตาย
อย่างนักไต่ภูเขา ยิ่งใกล้ยอด คนก็ยิ่งน้อยลงทุกที

            “ภูเขาแห่งชีวิตก็คล้าย ๆ ภูเขาจริง ๆ นักไต่ต้องเป็นคนมีใจมั่นคง  บากบั่น  พยายาม มีวิชา  วางแผนการแน่นอน ซึ่อตรงต่อตัวเอง  จึงจะบรรลุถึงยอดได้”


พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
+ รู้จักรับผิดชอบงานหรือหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
+ ทำงานหรือหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จครบถ้วน อย่างว่องไวและถูกต้อง
+ ให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725