ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007340764
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1034
3956
21314
74593
120823
7340764
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-17 08:20

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 16
ชื่อเรื่อง : วิธีการสอนของพระเยซูเจ้า มัทธิว บทที่ 13-18
จุดประสงค์ : กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีที่พระเยซูเจ้าทรงสอนกับผู้ฟังในระดับต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การใช้คำเปรียบเทียบ ผู้เรียนเองก็สามารถใช้วิธีการเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้เพื่อนๆหรือเด็กๆฟังได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
วิธีการ : อ่านแล้วสรุป
ดำเนินการ

        1.เริ่มกิจกรรมโดยเชิญผู้เรียนอ่าน มัทธิว บทที่ 13-18 แล้วให้เรียนรู้วิธีการสอนของพระเยซูเจ้า โดยอาจจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆแล้วมอบหมายให้ศึกษา เช่น กลุ่ม 1 ศึกษาบทที่ 13 กลุ่ม 2 ศึกษาบทที่ 14 กลุ่ม 3 บทที่ 15 ฯลฯ โดยสรุปวิธีการสอนของพระเยซูเจ้าออกเป็นข้อๆ (เช่น ในบทที่ 13 ข้อ 2 ใช้การเลี้ยง ข้อ 5 ใช้การล้างเท้า...)
       2.จากนั้นให้ส่งตัวแทนออกมารายงานถึงวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้กับกลุ่มใหญ่

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ