ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007340664
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
934
3956
21214
74493
120823
7340664
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-17 07:35

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายบทที่ 6
จากสวรรค์ พระองค์จะเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

77. การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายความว่าอะไร(668)
       หมายถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงมีส่วนร่วมในพระอานุภาพ และพระอำนาจของพระเจ้านั้นเอง

78. พระคริสตเจ้าทรงครองราชย์ปกครองโลกโดยผ่านทางใคร(669)
        พระศาสนจักร

79. ทำไมพระเยซูเจ้าจึงจะต้องเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง(670-671)
       แม้ว่าแผนการไถ้กู้ของพระเจ้านั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์เพราะพระศาสนจักรยังถูกโจมตี ด้วยอำนาจความชั่วร้าย พระองค์จึงต้องเสด็จมาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจของความชั่วร้ายนี้

80. พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไร(673)
       ไม่มีใครรู้ได้ว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไร นอกจากพระบิดาเจ้าสวรรค์

81. การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้าขึ้นอยู่กับอะไร(674)
       การยอมรับของชาวอิสราเอลทั้งหมด (รม.11:26; มธ.23:29) หมายถึง ชาวอิสราเอลทุกคนมีความเชื่อ  (รม11:12) คนต่างชาติเข้ามามีความเชื่อครบจำนวน(รม.11:25) ประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตราฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า (อฟ.4:13)  ซึ่งเวลานั้น "พระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน"    (1คร.15:28)

82. ความทุกข์ยากสูงสุดขั้นสุดท้ายของพระศาสนจักรคืออะไร(675-676)
        พระศาสนจักรจะต้องผ่านความยากลำบากขั้นสุดท้ายซึ่งจะทำให้ความเชื่อของผู้มีความเชื่อเป็นจำนวนมากต้องคลอนแคลน (เทียบ ลก.18:8; มธ.24:12)  ด้วยการถูกเบียดเบียน  หลอกล่วง โดยลักธิที่ต่อต้านพระคริสต์ เป็นลักธิที่นับถือพระเมสสิยาห์จอมปลอม ยกย่องมนุษย์แทนพระเจ้า

83. พระศาสนจักรจะชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างไร(677)
        พระศาสนจักรจะชนะได้ก็โดยการดำเนินตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้าที่ผ่านความตายเข้าสู่ชีวิต    อาศัยชัยชนะของพระเจ้า ทรงปลดปล่อยความชั่วร้ายต่างๆ

84. การพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายหมายความว่าอย่างไร(678-679)
       การที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยถึงความประพฤติ และความลับในหัวใจของแต่ละคนออกมา  (เทียบ มก 12 :   38- 40; ลก.12:1-3; ยน.3:20-21; รม.2:16; 1คร.4:5)  ผู้มีความผิดที่ไม่ยอมเชื่อ   และไม่ใส่ใจในพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้  จะถูกตัดสินให้ลงนรก (เทียบ มธ.11:20-24; 12:41-42) โดยการตรวจสอบจากทัศนคติที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะเผยให้เห็นการต้อนรับหรือการปฏิเสธพระหรรษทานและความรักพระเจ้า (เทียบ มธ.5:22; 7:1-5)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ