สาระน่ารู้ของผู้รักงานคำสอน www.kamsondeedee.com

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการ
รายการ

บทเพลงเสริมความศรัทธา

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพลงคาทอลิก
ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

สถิติการเยี่ยมชม

004007754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
1328
1464
761162
62368
64578
4007754
Your IP: 54.198.208.159
2016-05-30 04:07
 ccp025.jpgบทเรียนที่         2 เดือนพฤศจิกายน 1995
หัวข้อเรื่อง       โยนออฟอาร์ค สตรีผู้ห่วงใยสังคมและบ้านเมือง
จุดมุ่งหมาย     
เพื่อให้ผู้เรียนสำนึกถึงหน้าที่และบทบาทของตนต่อสังคมและบ้านเมือง


ขั้นที่ 1 กิจกรรม

1. สำหรับเด็กโต แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ4-5 คน ให้ช่วยกันศึกษาสภาพสังคมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง (จากหนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์)

2. สำหรับเด็กเล็ก แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 4-5 คน แจกหนังสือพิมพ์ให้กลุ่มละ 1 ฉบับและกระดาษโปสเตอร์ 1 แผ่น ให้ช่วยกันหาข่าวเกี่ยวกับปัญหาของสังคมปัจจุบัน แล้วตัดออกมาติดกระดาษโปสเตอร์

3. เมื่อเสร็จแล้วให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลหน้าชั้น

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

เด็กโต  ครูสรุปปัญหาใหญ่ ๆ สัก 25-3 ปัญหาจากรายงานของเด็ก
เด็กเล็ก  ครูสรุปปัญหาจากกระดาษโปสเตอร์ของเด็กตามแนวพระวรสาร

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เรามิได้มาทำตามน้ำใจของเราเอง แต่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา” (ยน 5.30) และ “อาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา” (ยน 4.34) นักบุญเปาโลกกล่าวว่า พระองค์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าพระบิดาจนถึงกับ “ทรงสละสภาวะพระเป็นเจ้ามารับสภาวะทาส คือ เกิดมาเป็นมนุษย์ และยังยอมถ่อมองค์นอบน้อมเชื่อฟังจนถึงตายและตายบนไม้กางเขนด้วย” (ฟป 2.6-8) สรุปก็คือ พระเยซูคริสต์ได้ทรงปฏิบัติภารกิจที่พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงมอบหมายจนสำเร็จบริบูรณ์

2. นักบุญโยน ออฟ อาร์ค เป็นหญิงบ้านนอกคนหนึ่ง แต่พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เธอเป็นสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองคือ ให้เป็นผู้นำในการกอบกู้ประเทศฝรั่งเศสที่แตกกระจัดกระจายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างชาติ มารวมเป็นประเทสฝรั่งเศสประเทศเดียว และสถาปนากษัตริย์ขึ้นปกครองต่อไป มันเป็นภารกิจที่หนักและยุ่งยากยิ่งสำหรับหญิงชาวบ้านนอกอย่างเธอ แต่เธอก็เชื่อฟังพระเป็นเจ้าและยอมรับการท้าทายนี้เยี่ยงชายอกสามศอก และเธอได้ซื่อสัตย์ต่อน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับเธอจนสามารถประกอบภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไป

3. แต่ผลตอบแทนที่เธอได้รับก็คือ เธอถูกจับและถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ใช้วิทยาอาคมกระทำสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วอ้างว่าเป็นเสียงของพระเป็นเจ้า เธอยืนหยัดในความจริงจนถึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาไฟทั้งเป็น นี่คือผลตอบแทนที่คนดีได้รับจากมนุษย์ที่มีใจอิจฉาและคิดคด แต่พระเป็นเจ้าทรงยกย่องข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ด้วยรางวัลอันสูงส่งในสวรรค์และเกียรติในโลกนี้ด้วย โยน ออฟ อาร์ค ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 1920 และพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ได้ประกาศให้เธอเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1944

4. พระเป็นเจ้าก็ทรงมีน้ำพระทัยสำหรับเราแต่ละคนแตกต่างกันไปตามฐามานุรูป ไม่เหมือนกัน เราควรจะค้นหาน้ำพระทัยนั้นให้พบด้วยการสวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่บรรดานักบุญและผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ได้พบน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าสำหรับตนมามากต่อมากแล้ว พิจารณาไตร่ตรองอย่างจริงจัง และเมื่อค้นพบแล้วจงยึดไว้ให้มั่น และลงมือปฏิบัติตามทันทีโดยไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคใด ๆ เพราะพระเป็นเจ้าจะประทานความช่วยเหลือแก่เราอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุความสำเร็จ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจำ
1. นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระเยซูคริสต์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าอย่างไร?
ตอบ นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระเยซูคริสตืทรงสละสภาวะพระเป็นเจ้ามารับสภาพทาส คือ เกิดมาเป็นมนุษย์ และยังยอมถ่อมองค์นอบน้อมเชื่อฟังจนถึงตาย และตายบนไม้กางเขนด้วย” (ฟป 2.6-8)

2. พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้นักบุญโยนออฟอาร์ทำอะไร?
ตอบ พระเป็นทรงมีพระประสงค์ให้นักบุญโยนออฟอาร์คเป็นนสตรีผู้ห่วยใยบ้านเมือง คือ ให้เป็นผู้นำในการกอบกู้ประเทศฝรั่งเศสที่แตกกระจัดกระจายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูต่างชาติ มารวมเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียว

3. ผลตอบแทนที่โยนออฟอาร์คได้รับคืออะไร?
ตอบ ผลตอบแทนที่เธอได้รับก็คือ เธอถูกจับและถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มด ใช้วิทยาคมในการกระทำสิ่งต่าง ๆ แล้วอ้างว่าเป็นเสียงของพระเป็นเจ้า เธอยืนหยัดในความจริงจนถึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาไฟทั้งเป็น แต่พระเป็นเจ้าทรงยกย่องข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์โดยบันดาลให้เธอเป็นนักบุญใหญ่และเป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศฝรั่งเศส

ข. กิจกรรม 
แต่งบทภาวนาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราโดยผ่านทางนักบุญโยนออฟอาร์ค

ค. การบ้าน  
ช่วยขจัดปัญหาของสังคมในหมู่บ้าน เขตวัด โรงเรียน เช่น ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ช่วยขจัดขยะโดยเผาไฟหรือกลบฝังดินเสีย ฯลฯ


 

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
ศูนย์คำสอน-แพร่ธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
นิตยสารคำสอนต่างประทเศ

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 โทรสาร. 032-314836