สาระน่ารู้ของผู้รักงานคำสอน www.kamsondeedee.com

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

รายการ
รายการ

บทเพลงเสริมความศรัทธา

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพลงคาทอลิก
ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

สถิติการเยี่ยมชม

003945065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1102
1323
11667
691381
64257
95673
3945065
Your IP: 23.22.207.70
2016-04-30 18:16

การฝึกปฏิบัติสอนคำสอนการฝึกปฏิบัติสอนคำสอน
         
วิทยาลัยแสงธรรม : เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 คนได้เข้าหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอน โดยการฝึกปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2553 เป็นการฝึกการสอนคำสอนโดยใช้ “การแสดงละครประยุกต์” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์และทีมงานมาเป็นวิทยากร ส่วนในช่วงที่สองเป็นการฝึกการสอนคำสอนแบบมาตรฐานโดยทีมงานคำสอนจากศูนย์คำสอนกรุงเทพฯและศูนย์คำสอนราชบุรี
         การฝึกปฏิบัติในช่วงแรก “การแสดงละครประยุกต์” แบ่งออกเป็นสองวันด้วยกัน ในวันแรก วิทยากรได้แบ่งผู้ฝึกปฏิบัติออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็น Workshop Movement คือ การเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ฝึกเรื่องของ Stage Craft คือ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดฉากและเครื่องแต่งกาย

         ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกสมาธิและการสร้างจิตนาการ จากนั้นเป็นการมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มได้นำเรื่องในพระคัมภีร์มาเขียนบทและแสดงออกเป็นละคร การฝึกปฏิบัติจบลงด้วยการนำเสนอละครพระคัมภีร์ของแต่ละกลุ่ม โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น

         ส่วนในช่วงที่สอง ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 คุณสมบัติ งามวงศ์ คุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ คุณศิริรักษ์ เบญจภุมริน ได้นำการฝึกสอนโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนความรู้เรื่องความเชื่อพื้นฐาน 12 ประการของข้อความเชื่อคาทอลิก  เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ  เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ และเรื่องการภาวนา

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง
คู่มือสอนศีลกำลัง(ฉบับทดลองใช้)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
ศูนย์คำสอน-แพร่ธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
นิตยสารคำสอนต่างประทเศ

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก