ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007342028
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2298
3956
22578
75857
120823
7342028
Your IP: 3.85.214.0
2019-10-17 15:42

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
62.  ความเข้าใจเรื่องพระเจ้าพระวาจาคือยาวิเศษ 62.  ความเข้าใจเรื่องพระเจ้า
ถาม :
คนเรามีความเห็นเรื่องพระเจ้าที่แตกต่างกันไป พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้สามารถเข้าใจพระองค์ได้อย่างไร
ตอบ : พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าสติปัญญาอันเล็กน้อยของเรารับไว้ได้ เราสามารถเข้าใจพระองค์ได้ตามกำลังของเรา เมื่อเราออกแรง พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมส่วนที่เหลือให้แก่เราจนสมบูรณ์เอง
        1. “พระองค์ทรงเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับ พระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืด และความสว่างก็อยู่กับพระองค์”(ดาเนียล 2:22)

        2. “เราจะจูงคนตาบอดไป ในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จัก เราจะนำเขาไป ในทางทั้งหลายที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นความสว่าง ที่ขรุขระให้เป็นที่ราบ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำ แล้วเราจะไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้”(อิสยาห์ 42:16)

        3. “ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาดังฝูงแกะ ทรงนำทางเขาเหมือนทรงนำฝูงแกะในถิ่นทุรกันดาร”(สดุดี 78:52)

        4. “การเปิดเผยของพระวาจาให้ความสว่าง ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย”(สดุดี 119:130)

        5. “แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์”(ลูกา 24:45)

        6. “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น”(ยอห์น 16:13)

        7. “ท่านได้รับพระพรทุกด้านและทุกประการเดชะพระองค์ คือ การประกาศพระวาจาและความรู้ทุกอย่าง”(1 โครินธ์ 1:5)

       8. “ประทานคำปรึกษาแนะนำข้าพเจ้า แล้วจะทรงรับข้าพเจ้าไว้ในพระสิริรุ่งโรจน์”(สดุดี 73:24)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ