ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007360962
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2464
4461
10954
94791
120823
7360962
Your IP: 3.85.245.126
2019-10-22 16:28

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

50.  พึ่งพระเจ้าเถิดพระวาจาคือยาวิเศษ 50.  พึ่งพระเจ้าเถิด
ถาม : ไว้วางใจใครได้ยากจริงๆ มีแต่คนหลอกลวงไม่จริงใจ
ตอบ : ได้เวลาของพระเจ้าในชีวิตของท่านแล้ว
          1. “พระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอด สติปัญญาและความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา”(อิสยาห์ 33:6)
2. “นี่แหละคือพระเจ้า พระเจ้าของเราตลอดไป พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเรา”(สดุดี 48:14)
3. “เพราะว่า เราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร โอ บุตรของยาโคบเอ๋ย เจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด”(มาลาคี 3:6)
4. “พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและตลอดไป”(ฮีบรู 13:8)
5. “นานาชาติเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเทิดทูนพระองค์เถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเรานั้นช่างยิ่งใหญ่ และความซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”(สดุดี 117)
6.  “พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์”(โดโลสี 1:17)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ