บทเพลงงานชุมนุมเยาวชนโลก 2008

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: Administrator
ฮิต: 29369

บทเพลงงานชุมนุมเยาวชนโลก
World Youth Day 2008


(Song : Receive the Power)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725