เพลงค่ายคำสอนราชบุรี 2011 ศิษย์พระเยซู

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: Administrator
ฮิต: 37639

เพลงศิษย์พระเยซู
ค่ายคำสอน"ศิษย์พระเยซู" สังฆมณฑลราชบุรี ปี 2011

คำร้อง/ทำนอง คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
1.มามาเรียนคำสอนด้วยกัน  เธอและฉันสร้างสัมพันธ์น้องพี่
เพิ่มพูนศรัทธา  อ่านพระคัมภีร์  มีเวลาดีดี สวดภาวนา
2.อภัยให้กัน มีน้ำใจแบ่งปัน  ก้าวเดินไปพร้อมกันสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่
ถ้าเรารักกัน ทุก ๆ คนจะรู้  ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์
(รับ)มาเรามาเดินติดตามพระเยซู มาเรียนรู้ความรักของพระองค์
รักเพื่อนพี่น้อง และรับใช้ทุกคน  ด้วยใจสุขล้น เราคือ ศิษย์...พระเยซู


เพลงศิษย์ของเรา
คำร้อง/ทำนอง บร.ภุมเรศ  ภูผา
1.แบบอย่างความรักของพระเยซู  สอนเราให้รู้ความหมายรักแท้
ทุกก้าวที่เดินพระทรงดูแล  ยามเราอ่อนแอพระทรงคุ้มครอง
2.เมื่อเราทั้งหลายรักกันและกัน  รับใช้แบ่งปันเพื่อคนทั้งหลาย
เหมือนดังพระองค์ที่ทรงพลีกาย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งรักนิรันดร์
*.* ทำด้วยความรักตามองค์พระเยซู  ทุกคนจะรู้ว่าท่านคือศิษย์
ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู 
SOLO (*.* /*.*/)
*** ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต  พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู

 

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725