ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007894123
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
4219
2933
7152
65610
116621
7894123
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-17 23:06

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ใบงานหมายเลข 1
ตรวจสอบชีวิตแห่งการเป็นสายลมและเปลวไฟ

ให้เลือกข้อที่ตรงกับชีวิตของท่าน โดยเขียนวงกลมลงไปในข้อนั้น
และให้เหตุผลสั้นๆลงไปด้วย


1. ตัวของฉันในขณะนี้เปรียบเหมือน
 ก. ลมอ่อนๆ
 ข. ลมเย็นๆ
 ค. ลมปานกลาง
 ง. ลมในฤดูร้อน
 จ. ลมพายุ
 ฉ. อื่นๆ……………………………….
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อฉันอยู่กับผู้อื่น ฉันมักจะเป็นเช่น
 ก. เปลวไฟที่โดดเดี่ยว
 ข. เทียนที่สูงเด่น
 ค. กองไฟในค่ายฯ
 ง. ไฟที่ให้ความอบอุ่น
 จ. ไฟบนประภาคาร
 ฉ. อื่นๆ……………………………….
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


3. เมื่อต้องมาเข้าเงียบในครั้งนี้ ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเหมือนกับ
 ก. วันที่อบอ้าว ไร้สายลม
 ข. ลมกรรโชก และหนาวเย็น
 ค. ว่าวที่ล่องลอยบนสายลม
 ง. เรือใบที่โลดแล่นในท้องทะเล
 จ. ลูกบอลลูนที่ลอยอยู่ในอากาศ
 ฉ. อื่นๆ………………………………..
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.   ฉันคิกว่าความสัมพันธ์ที่ตัวฉันมีกับพระเจ้าเป็นดังเช่น
 ก. ไส้ของเทียน
 ข. แสงสว่างในความมืด
 ค. ไฟนิรันดร์กาล
 ง. ต้นไม้ที่ไหม้ไฟ
 จ. ไฟที่กำลังลุกอยู่ในใจ
 ฉ. ไฟรักที่อบอุ่น
 ช. อื่นๆ
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานหมายเลข 2
บันทึกสุดท้าย

 1. ท่านได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากการมาเข้าเงียบในครั้งนี้
 2. ท่านจะเข้าใกล้กับพระเจ้าให้มากขึ้นด้วยวิธีใดบ้าง
 3. ท่านมีพระพรหรือความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษบ้าง
     และท่านจะใช้พระพรเหล่านั้นในการรับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร 
 4. ท่านจะเป็นสมาชิกในกิจกรรมคาทอลิกที่เข้มแข็งได้อย่างไร
 5. คำสัญญาแห่งศีลล้างบาปมีความหมายอะไรต่อชีวิตของท่าน
 6. ท่านจะเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อต่อพระเยซูคริสต์ท่ามกลางเพื่อน ๆ
    ได้ด้วยวิธีใด
 7. ท่านคิดว่า ท่านจะรับใช้พระเจ้าได้ด้วยวิธีใดบ้าง
 8. ท่านคิดว่าในแต่ละวันท่านจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้อย่างไรบ้าง
 9. ให้อ่านบทอ่านนี้วันละบท

 ปฐมกาล 1:1-2   ยอห์น 20:19-23
 เอเสเคียล 37:1-14   เอเฟซัส 4:4-6
 สดุดี 51:10-13   โรม 8:14-16
 มัทธิว 3:13-17   1โครินทร์ 3:16-17
 มัทธิว 28:18-20   1โครินทร์ 12:4-11
 ลูกา 11:9-13   2 ทีโมธี 1:6-8

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ