ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007457590
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
245
6602
18170
61757
129662
7457590
Your IP: 35.175.180.108
2019-11-14 02:27

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


กิจกรรม 6
บอกใบ้ทายคำ

กิจกรรมนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานกับมวลสมาชิกแล้ว ผู้นำยังสามารถที่จะให้สมาชิก
ได้ทบทวนและอภิปรายกันถึงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศีลกำลัง โดยการใช้จินตนาการและการ
แสดงออกในลักษณะต่างๆ

อุปกรณ์
               บัตรคำที่ใช้สำหรับการทาย
               ปากกาเคมี
               กระดาน White broad

ขั้นเตรียมการ
 เตรียมบัตรคำตามคำที่ให้ไว้นี้    ศีลกำลัง  การช่วยเหลือผู้อื่น   พระจิตเสด็จลงมา  
 พ่อทูนหัว แม่ทูลหัว ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระจิตเจ้า พระตรีเอกภาพ กลุ่มคริสตชน
 การเจิมด้วยน้ำมัน พระสังฆราช คริสตชน พระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้า สติปัญญา
 ปรีชาญาณ พละกำลัง ความรู้ ความยำเกรงพระเจ้า ความศรัทธา ความเชื่อ
 การภาวนา พยาน พระเยซู สายลมและเปลวไฟ การกลับใจ การปกมือ คำสัญญา
 แห่งศีลล้างบาป การประทับตราของพระจิตเจ้า ผลของพระจิตเจ้า การเฉลิมฉลอง
 การอุทิศตน ฯลฯ ควรเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับศีลกำลังให้มากที่สุด และพยายามให้
 สมาชิกได้รู้จักและคุ้นเคยกับคำศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้

ขั้นดำเนินการ
 •ให้แข่งขันกันที่ละกลุ่มๆ กลุ่มละ 2 นาที
 •โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกบุคคลที่จะออกมาเป็นผู้แสดงใบ้ (หรือวาดภาพ)หนึ่งคน 
 •ให้ผู้แสดงใบ้สุ่มหยิบบัตรคำออกมา หนึ่งใบ  แล้วแสดงใบ้ให้เพื่อนๆในกลุ่ม
 ทายให้ถูก (หรือจะให้วาดเป็นภาพแทนการแสดงก็ได้)
 ถ้าเพื่อนทายถูกให้จับบัตรคำใบใหม่แล้วแสดงให้เพื่อนๆทายต่อไป
 •เมื่อหมด 2 นาที ให้รวมคะแนนไว้ ทายถูกหนึ่งคำได้หนึ่งคะแนน
 •แล้วให้กลุ่มต่อไปได้เล่นตามกฎกติกาเช่นเดียวกันจนกว่าจะครบทุกกลุ่ม
 •เมื่อครบแล้วให้ตรวจสอบคะแนน เพื่อดูว่ากลุ่มใดทายได้ถูกต้องมากที่สุด

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ