ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007504518
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5214
10246
35311
108685
129662
7504518
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 15:45

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

นักบุญสเตเฟน มรณสักขีนักบุญสเตเฟน มรณสักขี
(ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง  26 ธันวาคม

            พวกอัครสาวก ได้ช่วยกันคัดเลือกศิษย์ที่ศรัทธามั่งคง และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์จำนวน 7 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนยากจน บุรุษเหล่านี้เรียกกันว่า " อนุสงฆ์ " และสเตเฟนก็เป็นอนุสงฆ์องค์แรก พวกสาวกได้โปรดศีลบวชแก่อนุสงฆ์ โดยสวดภาวนาและปกมือเหนือศีรษะพวกเขา

     สเตเฟน ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณอานิสสงฆ์และความกล้าหาญ ได้ทำสิ่งอัศจรรย์ท่านกลางประชาชน แต่ชาวยิวบางคนได้กล่าวหากันว่า เป็นผู้สบประมาทพระผู้เป็นเจ้าและมหาบุรุษโมเสส ท่านถูกนำไปขึ้นศาลพวกยิว สเตเฟนกล้าโต้แย้งด้วยปรีชาญาณ ประชาชนพากันว่า ขณะที่ท่านพูดถึงพระเยซูเจ้านั้นมีรัศมีวงกลมอยู่เหนือศีรษะ และใบหน้าของท่านคล้ายเทวดา ท่านถูกพวกที่เป็นศัตรูฉุดลากตัวออกไปนอกเมืองแล้วเอาก้อนหินขว้างจนท่านถึงแก่ชีวิต ท่านล้มลงและร้องด้วยเสียงอันดังว่า " ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดอภัยโทษแก่เขาเหล่านั้นเถิด " และเมื่อท่านร้องว่า " ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดรับดวงวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย " ท่านก็ขาดใจตาย (กจ. 6 : 8 - 7 : 60 )

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ