Black Ribbon

www.kamsondeedee.com

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

catholic multimedia

สถิติการเยี่ยมชม

004994063
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1335
1298
1335
1751744
46106
68604
4994063
Your IP: 54.156.60.28
2017-07-23 19:47

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโล 13 ฉบับ

หมวดหมู่รอง

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
-การต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์
-พระหรรษทานของพระเจ้าและความหวังของมนุษย์
-การดำเนินชีวิตแบบคริสตชน
-การเป็นคริสตชนที่แท้จริง
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1
1. ธรรมล้ำลึกเรื่องความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
2. ความหวังในใจมนุษย์
3. เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ(3)
4. พื้นฐานการดำเนินชีวิตของเรา
5. ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางคริสตชน
6. ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่าง
7. การดำเนินชีวิตในความรักด้วยกัน(12)
8. ความรักของพระเจ้า
9. ข้อความเชื่อ
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
1. ชีวิตภายใน:พระคริสต์สถิตในเรา
2. โฆษณาเพื่อยกระดับจิตใจ
3. ความเชื่อของเราเข้มแข็งเพียงใด
4. จดหมายรักถึงเปาโล
5. การทดสอบความเชื่อ
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
-รูปแบบต่าง ๆ ในการเทศน์สอน
-คุณธรรมและพยศชั่ว
-ธรรมชาติของการแข่งขัน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
-เราได้รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร
-ความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน
-ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน
-จดหมายของเปาโลถึงครอบครัวเรา
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
-คำขอบคุณและคำอธิษฐาน
-ความสุภาพถ่อมตน
-เป้าหมายของคริสตชน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
-จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูเจ้า
-คำสัญญาที่ว่างเปล่า
-ครอบครัวคริสตชน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
-การท้าทายในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
-เปาโลในฐานะแบบอย่างของงานศาสนบริการในวันนี้
-ความประพฤติของชาวเธสะโลนิกา
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
-การเคารพกฎ
-วันสุดท้ายของชีวิต
-ความเกียจคร้าน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่ 1-2
-การให้ข้อแนะนำ
-คุณสมบัติของบุคลากรของพระศาสนจักร
-จงคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอ
-คำภาวนาของทิโมธีเพื่อเปาโล
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิตัส-ฟิเลโมน
-พระเยซูเจ้าทรงเป็นความยินดีของเรา
-การคืนดีกัน
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ