หน้าแถวและแนวทาง 04 การช่วยเหลือ/แบ่งปัน

posted by: ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
ฮิต: 11232

row04.jpgการช่วยเหลือ/การแบ่งปัน
ความหมาย  ช่วยกิจการของเขาเพื่อให้พร้อมมูลขึ้น  แบ่งปัน  ช่วยให้เขาสำเร็จประโยชน์ ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์  การอุดหนุนจุนเจือ
ข้อคิด   
“เมื่อคุณดีต่อคนอื่น คุณก็ดีต่อตัวคุณเอง”
 “พึงจำไว้ว่า การเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นคำสอนที่ดีที่สุด”
 “อย่าอยู่เฉย ๆ เพราะคิดว่าตัวเองทำได้เล็กน้อย  แต่จงทำเท่าที่ทำได้”
 “จงมีอัธยาศัยไมตรีอันดีกับทุกคน”
 “อย่าร่ำร้องสิ่งใดจากสังคม โดยที่คุณยังไม่ได้เป็นผู้ให้”

ประโยชน์จากการแบ่งปัน/การช่วยเหลือ 
1.รู้จักการให้  การแบ่งปัน 
2.กิจการงานต่างๆ ประสบความสำเร็จ
3.รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม
4.สังคมเกิดความรัก  ความสุข และสันติ
5.ชีวิตมีความสุข เป็นที่รักของคนอื่น

โทษของการให้การช่วยเหลือ  
1.เกิดความเห็นแก่ตัว  เห็นแก่ได้  แก่งแย่งชิงดีกัน
2.งานและกิจการต่าง ๆ อาจเกิดความเสียหาย
3.ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
4.ชีวิตไม่มีความสุข

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่าน ก็จงให้  อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน”( มธ 5 : 42 )

 “จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชน เมื่อเขาขัดสน จงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี”( รม 12 : 13 )

 “ทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”    ( 2 คร 9 : 7 )

 “ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน เหมือนอย่างที่มีในพระเยฃูคริสต์”  ( ฟป 2 : 5 )

  “จะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดี เช่น ได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูก ได้มีน้ำใจรับรอง แขก ได้ล้างเท้าธรรมิกชน ได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก และได้บำเพ็ญ คุณความดี”   ( 1 ทธ 5 : 10 )

  “จงกำชับให้เขากระทำดี   ให้กระทำดีมากๆ  ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็น แก่ตัว” ( 1 ทธ 6 : 18 )

  “จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน”( ฮบ 13 : 16 )

เรื่องสั้น  
ความไม่ดูดาย

  มีเรื่องเล่าว่า  บริษัททำเครื่องถ่ายรูปใหญ่  ชื่อบริษัทโกดักในสหรัฐฯ ได้รับฟิล์มมาล้างม้วนหนึ่ง ซึ่งมีผู้ส่งมาทางไปรษณีย์  แต่บังเอิญผู้ส่งลืมเขียนชื่อและที่อยู่กำกับไว้ด้วย  ถ้าหากเป็นท่าน ท่านจะทำอย่างไร  คงจะมีบางคนนึกว่า เมื่อผู้ส่งไม่บอกชื่อบอกที่อยู่มา  ก็หมดเรื่องกัน  เป็นความผิดของผู้ส่งเอง แต่บริษัทโกดักไม่ทำดังนั้น เขาพิจารณาภาพในฟิล์ม  สังเกตเห็นเลขหมายรถยนต์ชัดเจน เขาจึงส่งคนไปค้นที่สำนักทะเบียนได้ชื่อเจ้าของรถมาแล้ว   ก็ส่งฟิล์มที่ล้างแล้วนั้นไปให้  พร้อมกับแจ้งเรื่องไปให้ช่วยติดต่อเจ้าของฟิล์มให้ด้วย   เจ้าของรถยนต์บังเอิญได้ไปกับคนถ่ายภาพคราวนั้น   จึงส่งฟิล์มนั้นไปให้เจ้าของโดยถูกต้อง

  นี่คือความไม่ดูคาย   และการกระทำกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้    ย่อมมีค่ายิ่งกว่าการโฆษณาใด ๆ อย่างมากมาย  โปรดอย่าดูดาย  เมื่อท่านมีโอกาสจะช่วยเหลือผู้อื่น
 
พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
+ ให้ผู้เรียนรู้จักที่จะให้และเสียสละบางอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้อื่น มากกว่าความต้องการของตนเอง
+ รู้จักสังเกตุถึงความต้องการของผู้ที่อยู่รอบข้างและพร้อมที่จะช่วยเหลือ

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008585303
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1612
3163
9795
48747
71856
8585303
Your IP: 3.226.248.180
2020-09-23 15:50

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725