www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

007101094
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
928
3599
22853
60333
134367
7101094
Your IP: 3.226.251.205
2019-08-23 07:13

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

วันคริสตมาส..ตอนจบเป็นอย่างไร? 
          แท้จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ “ทรงบังเกิดมาเพื่อจะได้ตาย” อย่างแท้จริง แต่ความตายของพระองค์ไม่ได้เป็นการจบฉากชีวิตของพระองค์ แต่กลับเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระองค์ และของมนุษยชาติ นั้นคือ ชีวิตและความตายของพระองค์นำความรอดพ้นอันยิ่งใหญ่มาให้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ ความรอดและความสุขรอท่านอยู่แล้ว พระเยซูเจ้าทรงเตรียมมอบให้พวกท่านแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองว่า ท่านจะจัดการอย่างไรกับชีวิตของท่านเอง

  
         
  ไม่มีชีวิตของมนุษย์คนใดจะมีผลต่อชีวิตของผู้คนมากมายเท่ากับชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงกลับฟื้นจากความตายมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้สิ้นไปบนไม้กางเขน คนจำนวนล้านๆได้เรียนรู้และศรัทธาในชีวิตและคำสอนของพระองค์ คนจำนวนมากยึดพระองค์เป็นที่พึ่ง รับพระองค์มาเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตฝ่ายจิต ท่านเองก็สามารถเข้ามาพึ่งพาอาศัยพระองค์ได้ การฉลองคริสตมาสไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องเสีย มีแต่จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่กำไร การฉลองคริสตมาสจึงเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะหยุดและคิดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตของเรา อย่ารอช้าอีกเลย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ