พระบัญญัติประการที่ 10

ccpcommandment10.jpgพระบัญญัติประการที่สิบ
อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา
89. พระบัญญัติประการที่สิบเรียกร้องให้ทำอะไรและห้ามทำสิ่งใด

(2534-2540, 2551-2554)
พระบัญญัติประการนี้ทำให้พระบัญญัติประการที่มาก่อนสมบูรณ์ขึ้น เรียกร้องให้มีท่าทีภายในของความเคารพต่อทรัพย์สมบัติของผู้อื่น และห้ามความโลภ ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องในทรัพย์สมบัติของผู้อื่น และความอิจฉาคือการเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะเห็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นและความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอประมาณที่จะเอามาเป็นของตนเอง

90. พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับความยากจนในจิตใจ
  
(2544-2547, 2556)
พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้เลือกพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดและมากกว่าทุกคน การสลัดตัวเองจากความร่ำรวย ตามจิตตารมณ์ความยากจนตามแนวพระวรสาร การมอบตนไว้ในพระญาณเอื้ออาทรของพระเป็นเจ้า ที่จะช่วยปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความกังวลถึงอนาคตและเตรียมเราไปสู่ความสุขแท้จริง “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มธ 5:3)

 91. ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คืออะไร
 
(2548-2550, 2557)
ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือการได้เห็นพระเป็นเจ้า เสียงเรียกร้องของการเป็นอยู่ทั้งครบของเราคือ “ข้าพเจ้าต้องการเห็นพระเป็นเจ้า” มนุษย์รู้จักว่าความสุขแท้จริงและความสุขสมบูรณ์ในวิสัยทัศน์ และในบุญลาภของพระผู้ที่ได้ทรงสร้างเรามาด้วยความรัก และทรงดึงดูดเราให้เข้ามาหาพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตของพระองค์

“ผู้ที่แลเห็นพระเป็นเจ้าก็ได้บรรลุถึงทรัพย์สมบัติทั้งปวง ซึ่งเขาพอจะเข้าใจได้” (นักบุญเกรโกรี แห่งนิซา)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008480995
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1171
2021
12872
16295
94572
8480995
Your IP: 3.236.132.132
2020-08-08 19:21

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725