สถิติการเยี่ยมชม

007799312
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3883
4996
21401
87420
157116
7799312
Your IP: 100.26.179.196
2020-01-24 15:12

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
tencommandments01.jpgคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ภาค 3 : การมีชีวิตในพระคริสตเจ้า
พระบัญญัติ 10 ประการ (ฉบับคัดย่อ 91 ข้อ)
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
จัดทำขึ้นใช้ในการแข่งขัน "ไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 7"
สังฆมณฑลราชบุรี ปี ค.ศ.2007

คำนำ
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในสังฆณฑลราชบุรีได้เอาใจใส่ศึกษาคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกและอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอ นอกจากนั้นศูนย์ฯยังได้จัดโครงการพิเศษที่ใช้ชื่อว่า “Bible Contest” เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถในการเรียนคำสอนและพระคัมภีร์ที่ได้ร่ำเรียนมาระหว่างปีอีกด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดกิจกรรม  Bible Contest ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 และในปี ค.ศ.2007 นี้เป็นการจัดครั้งที่ 7 โดยเน้นให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาคำสอนพระศาสนจักรในภาคที่  3 คือ “พระบัญญัติ”

ดังนั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีแหล่งความรู้ หน่วยงานจึงได้คัดเลือกเอาคำสอนพระศาสนจักรฉบับคัดย่อที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมประเทศไทยได้จัดทำขึ้นโดยได้ปรับเนื้อหาให้ง่ายสำหรับเด็กๆทั่วไปมาเป็นคู่มือในการศึกษาและจดจำ "การจดจำยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนอยู่เสมอ"

ดังนั้นหวังว่าคุณครูและนักเรียนคงได้ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระบัญญัติ 10 ประการและนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ขอพระเจ้าประทานพระพรและขอให้ทุกท่านมีชีวิตในพระคริสต์เจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ