หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงในการสอนคำสอน

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 12924

ถาม : หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงในงานคำสอนมีอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : จากคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอนฯข้อ 224 พูดถึงหน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงไว้โดยสรุปดังนี้
1. หลักการและเหตุผล : หน้าที่เฉพาะของคณะคุณพ่อบาทหลวงในงานด้านการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลบวชที่พวกเขาได้รับ “โดยอาศัยศีลบวชนั้นเอง บรรดาคุณพ่อบาทหลวงผู้ได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า ก็ได้รับเครื่องหมายหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ และด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าผู้เป็นสงฆ์ ทำให้สามารถดำเนินการในพระนามของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะได้”....ในเรื่องการสอนคำสอน ศีลบวชแต่งตั้งบรรดาคุณพ่อบาทหลวงให้เป็นเสมือน “ผู้ให้การอบรมเรื่องความเชื่อ”
2. หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวง
(1) ให้การดูแลสัตบุรุษให้ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้บรรลุถึงภาวการณ์เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์
(2) ให้การสนับสนุนกระแสเรียกและงานของบรรดาครูคำสอน โดย
ก. ยอมรับและยกย่องให้เกียรติบรรดาครูคำสอนและพันธกิจของพวกเขา 
ข. เอาใจใส่เรื่องการวางพื้นฐานงานคำสอนและการวางแผนงานคำสอนโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ค. เอาใจใส่เรื่องการฝึกอบรมให้แก่ครูคำสอน
ง. ให้กิจกรรมงานคำสอนเข้าไปบูรณาการกับชีวิตของชุมชน(ให้มีการสอนคำสอนในทุกๆกิจกรรมของชุมชน)
จ. ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานคำสอนกับงานอภิบาลอื่นในแผนงานของสังฆมณฑล ให้ครูคำสอนเป็นผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งในโครงการต่างๆของวัด

จากประสบการณ์ของพระศาสนจักร สามารถยืนยันได้ว่าคุณภาพของการสอนคำสอนในชุมชนหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมและกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างมากจริงๆ
 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008492205
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
95
2751
10920
27505
94572
8492205
Your IP: 18.207.108.191
2020-08-14 00:56

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725