ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007361037
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2539
4461
11029
94866
120823
7361037
Your IP: 3.85.245.126
2019-10-22 16:52

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ถาม : หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงในงานคำสอนมีอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : จากคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอนฯข้อ 224 พูดถึงหน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงไว้โดยสรุปดังนี้
1. หลักการและเหตุผล : หน้าที่เฉพาะของคณะคุณพ่อบาทหลวงในงานด้านการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลบวชที่พวกเขาได้รับ “โดยอาศัยศีลบวชนั้นเอง บรรดาคุณพ่อบาทหลวงผู้ได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า ก็ได้รับเครื่องหมายหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ และด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าผู้เป็นสงฆ์ ทำให้สามารถดำเนินการในพระนามของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะได้”....ในเรื่องการสอนคำสอน ศีลบวชแต่งตั้งบรรดาคุณพ่อบาทหลวงให้เป็นเสมือน “ผู้ให้การอบรมเรื่องความเชื่อ”
2. หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวง
(1) ให้การดูแลสัตบุรุษให้ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้บรรลุถึงภาวการณ์เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์
(2) ให้การสนับสนุนกระแสเรียกและงานของบรรดาครูคำสอน โดย
ก. ยอมรับและยกย่องให้เกียรติบรรดาครูคำสอนและพันธกิจของพวกเขา 
ข. เอาใจใส่เรื่องการวางพื้นฐานงานคำสอนและการวางแผนงานคำสอนโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ค. เอาใจใส่เรื่องการฝึกอบรมให้แก่ครูคำสอน
ง. ให้กิจกรรมงานคำสอนเข้าไปบูรณาการกับชีวิตของชุมชน(ให้มีการสอนคำสอนในทุกๆกิจกรรมของชุมชน)
จ. ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานคำสอนกับงานอภิบาลอื่นในแผนงานของสังฆมณฑล ให้ครูคำสอนเป็นผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งในโครงการต่างๆของวัด

จากประสบการณ์ของพระศาสนจักร สามารถยืนยันได้ว่าคุณภาพของการสอนคำสอนในชุมชนหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมและกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างมากจริงๆ
 

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 มือถือ 086-4700792