ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007214260
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
4360
3276
10503
68912
104587
7214260
Your IP: 3.227.235.220
2019-09-17 22:10

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Q :  คุณพ่อครับ มีเด็กๆมาปรึกษาผมว่า เวลาพวกเขาฟังเพลงอะไร พ่อแม่มักจะไม่พอใจและบ่นว่าฟังเพลงอะไรไม่เห็นได้เรื่องเลย ผมควรจะแนะนำเรื่องการฟังเพลงแก่พวกเขาอย่างไรดีครับ(จากครู กทม.)
 

A:    คีครับคุณครู ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบรรดาลูกๆที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลาย ที่เราบรรดาวัยทองต่างต้องอดทน เพราะเพลงใน พ.ศ.นี้กับ พ.ศ.ของเรามันต่างกันมากอย่างที่เรารู้ๆกัน
       ก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่า เพลงก็คือ "พระพร" หรือ "ของขวัญ" อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่โลกและเรา บทเพลงที่ดีย่อมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความบรรเทาใจ ความสงบ ความแจ่มใสแก่หัวใจของผู้ฟัง เพลงที่ดีย่อมปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้เกิดพลังที่จะทำสิ่งที่สร้างสรร และที่สำคัญทางคำสอนของศาสนาของเราก็คือเพลงช่วย "ยกจิตใจให้คิดถึงพระเจ้า" ทำให้จิตใจของเราสงบ สุข และสันติ Herbert Spencer ได้เขียนไว้ว่า "ดนตรีจะต้องเป็นหัวแถวในฐานะที่เป็นศิลปะชั้นสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด เพลงเป็นสิ่งที่บันดาลความผาสุขให้กับมนุษย์"
      เพลงหรือดนตรีในฐานะที่เป็นของขวัญจากพระเจ้า ก็เป็นเช่นเดียวกับของประทานอื่นที่ถูกนำไปใช้ทั้งในทั้ง ด้าน "ดี" และ "เสีย" เช่น เพลงที่เกี่ยวกับเหล้าก็จะนำไปสู่การดื่มและการเป็นโรคสุราเรื้อรัง เพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ผิดๆก็จะนำไปสู่ปัญหาที่ผิดศีลธรรมในเรื่องเพศ การฆ่าตัวตาย เพลงโฆษณาสินค้าต่างๆนำไปสู่การบริโภคนิยม ฯลฯ
 

       แล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเพลงไหนดีหรือไม่ดี
      
      พระเยซูเจ้าทรงให้แนวทางในการพิจารณาแก่เราโดยให้ "ดูผลของการกระทำ" ว่าอะไรดีจริงหรือไม่อย่างไร "ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา"(มธ 7:16-18)พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเพลงดีย่อมก่อให้เกิดผลในทางที่ดีแก่ผู้รับฟัง
    
      ลองถามตนเองดูซิว่าเพลงที่ท่านหรือลูกๆของท่านฟังก่อให้เกิดผลประเภทใดแก่จิตใจของเราหรือของเขา
      ความรัก     ความเห็นอกเห็นใจ    ความสงบสันติสุข
      ความเมตตา    ความเชื่อศรัทธา     สดชื่นเบิกบานใจ
      มีกำลังใจ    เข้มแข็ง    อดทน    มีสติ   ให้อภัย คืนดีต่อกัน
     
     ในทางตรงกับข้าม ถ้าเพลงใดที่ฟังแล้ว เกิดอาการเช่นนี้ เช่น.......
     ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อกัน    ยั่งยุในเรื่องเพศ      ให้เกิดความเห็นแก่ตัว
     ให้รักแต่พรรคพวกของตนเอง     ชักชวนให้แก้ปัญหาชีวิตด้วยการใช้สารเสพติด
     ส่งเสริมการกินการดื่มที่เกินความจำเป็น    ยั่งยุให้ใช้ความรุนแรงทั้งกับตนเองและผู้อื่น
     สอนให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและสังคม ฯลฯ
   
    คุณครูอาจจะให้บรรดาวันรุ่นของครูได้ตรวจสอบ Lifestyles ของเขาในการฟังเพลง เพื่อให้พวกเขาได้ทบทวนตนเอง และรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะได้ด้วยตนเอง เช่น
ใครคือศิลปินนักร้องที่เขาชื่นชอบ เขาเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่อย่างไร
ควรหรือไม่ที่เราจะต้องต่อต้าน-คัดค้าน-ประท้วง บทเพลง การแสดง ภาพยนตร์ วีซีดี web-sites ที่ไม่ดี หนังสือ สิ่งเสพติด
ให้นำเพลงที่ดีมีคุณค่ามาให้พวกเขาวิเคราะห์ข้อดี ข้อสอนใจ
ครูควรทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เลือกเพลงร่วมสมัยที่ดีๆให้ศิษย์ได้ร้องได้รำได้เต้นกัน และให้เป็นการนำเสนอ ไม่ใช่บังคับ
    ครูหรือผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่พ่อเสนอแนะนี้ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูคนอื่นๆหรือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ
 

                                                        ขอพระเจ้าประทานพระพร
                                                                พ่อวัชศิลป์
 

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 มือถือ 086-4700792