ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007340717
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
987
3956
21267
74546
120823
7340717
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-17 08:01

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต
    เป้าหมายด้านการศึกษาเยซูอิต คือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เปี่ยมล้นด้วยจิตตารมณ์ และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น โดยมีเป้าหมายของการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและมีชีวิตชีวาด้วยการไตร่ตรองที่เรียกร้องให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความคิดริเริ่ม เพื่อความมีศักดิ์ศรีและความถูกต้อง ในโลกที่มีการตัดสินอย่างผิวเผินหรือด้วยวิธีการคิดที่ตื้นเขินไม่ควรค่ากับปัจเจกบุคคลและที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นอันตรายต่อโลกที่เขาได้รับการเรียกร้องให้ก้าวออกไปรับใช้ บาทหลวงอาร์รุปเป สรุปถึงเป้าหมายของการศึกษาเยซูอิต อย่างสั้นและชัดเจนว่า“หล่อหลอม อบรมชายและหญิงให้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 13)


    ความคาดหวังสำหรับผู้ที่จบการศึกษาตามแนวคิดอิกญาเชี่ยน คือ “รอบรู้ มีความสามารถทางสติปัญญา พร้อมที่จะเติบโตศรัทธาในศาสนา รู้จักรักและอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรมในการรับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” นอกจากนั้นยังได้ระบุถึงความคาดหวังที่เป็นอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาแบบเยซูอิตไว้อีกว่า “เรามีความประสงค์ที่จะสร้างผู้นำในการรับใช้ ในการเลียนแบบพระเยซูคริสต์ ชายและหญิงผู้มีความสามารถ มีมโนธรรม และอุทิศตนด้วยความเมตตา” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 12-13)

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ