เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 1461

เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต
    เป้าหมายด้านการศึกษาเยซูอิต คือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เปี่ยมล้นด้วยจิตตารมณ์ และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น โดยมีเป้าหมายของการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและมีชีวิตชีวาด้วยการไตร่ตรองที่เรียกร้องให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความคิดริเริ่ม เพื่อความมีศักดิ์ศรีและความถูกต้อง ในโลกที่มีการตัดสินอย่างผิวเผินหรือด้วยวิธีการคิดที่ตื้นเขินไม่ควรค่ากับปัจเจกบุคคลและที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นอันตรายต่อโลกที่เขาได้รับการเรียกร้องให้ก้าวออกไปรับใช้ บาทหลวงอาร์รุปเป สรุปถึงเป้าหมายของการศึกษาเยซูอิต อย่างสั้นและชัดเจนว่า“หล่อหลอม อบรมชายและหญิงให้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 13)


    ความคาดหวังสำหรับผู้ที่จบการศึกษาตามแนวคิดอิกญาเชี่ยน คือ “รอบรู้ มีความสามารถทางสติปัญญา พร้อมที่จะเติบโตศรัทธาในศาสนา รู้จักรักและอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรมในการรับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” นอกจากนั้นยังได้ระบุถึงความคาดหวังที่เป็นอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาแบบเยซูอิตไว้อีกว่า “เรามีความประสงค์ที่จะสร้างผู้นำในการรับใช้ ในการเลียนแบบพระเยซูคริสต์ ชายและหญิงผู้มีความสามารถ มีมโนธรรม และอุทิศตนด้วยความเมตตา” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 12-13)

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008284820
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
749
2028
749
92644
124365
8284820
Your IP: 18.232.38.214
2020-05-31 14:09

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725