ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007894180
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
4276
2933
7209
65667
116621
7894180
Your IP: 34.204.191.0
2020-02-17 23:22

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน คุณครู 6 ท่าน จาก 7 โรงเรียนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นวิทยากร

         เริ่มด้วยกิจกรรมล่องเรือจากท่าน้ำราชบุรีไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก มีกิจกรรมทำความรู้จัก อบรมให้แนวทางในการดำเนินชีวิตคริสตชน และจบด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นจึงล่องเรือกลับมายัง จ.ราชบุรี แม้เป็นกิจกรรมสั้น ๆ แต่ก็มีความหมายเป็นโอกาสได้ไตร่ตรองและใช้ชีวิตร่วมกันในบรรกาศคาทอลิก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่างโรงเรียนพบปะกันและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่เข้มแข็งตามวัยของตน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคำสอนของพระเยซูเจ้าสู่ชีวิต ด้วยการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พร้อมทั้งประกาศข่าวดีของพระเจ้าผ่านทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรท้องถิ่น(วัดที่สังกัด) ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เท่าที่สามารถทำได้ตามวัยของตน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ