ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007226766
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
676
5803
23009
81418
104587
7226766
Your IP: 34.204.194.190
2019-09-21 07:59

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง”
“มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง

       วันศุกร์ที่ 22 และ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมครูคำสอนในหัวข้อ “มองงานคำสอน มองชีวิต โดยมีพระคริสต์เป็นความหวัง” ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 85 ท่าน

ในการพบปะกันครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลจาก กฤษฎีกาฯ ถึงสภาพปัญหาความเป็นจริงของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยมอันเป็นสาเหตุหนึ่งแห่งความผิดพลาด และความล้มเหลวในชีวิตด้านความเชื่อ ทำให้การประกาศข่าวดีไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร (เทียบ กฤษฎีกาฯ ข้อ 2, 14) นำมาสู่การพูดคุย แบ่งปัน และมองปัญหาที่เกิดขึ้น จากสภาพสังคมปัจจุบัน ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารบางท่าน รวมถึงตัวครูคำสอนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ และส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานคำสอนต่อไปด้วยความกระตือรือร้น และใส่ใจเพิ่มขึ้น

มีการนำเสนอภาพของกลุ่มคริสตชนสมัยเริ่มแรกที่ได้ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วมแบ่งปันชีวิตความเชื่อ ความรัก ซึ่งกันและกัน นำมาสู่การไตร่ตรองส่วนตัวถึงการเป็นครูคำสอนและชีวิตคริสตชน ว่าได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ปฏิบัติตามพระวาจาพระเจ้า สำนึกถึงบทบาทสำคัญยิ่งในการประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ (เทียบ มธ. 28:19-20) หรือไม่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในการเป็นครูคำสอน และงานคำสอนอย่างไร

และทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปประกาศข่าวดี เมื่อถึงเวลาหนึ่ง “บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า และทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน” (มก. 6:30) เพิ่มความมั่นใจว่า เรากำลังสานต่อภารกิจของพระเยซูเจ้า เป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์ในการประกาศข่าวดีแก่คนทั่วไปโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นความหวังในการทำงานแก่เรา

ในโอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เข้าร่วมรับฟังภาพรวมของปัญหา พูดคุยให้กำลังใจแก่บรรดาครูคำสอน และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรมด้วย

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ