ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เราทุกคนควรเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ใช่หรือไม่ ?
เราทุกคนควรเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ใช่หรือไม่ ?

         YOUCAT 342 บอกเราว่า ใช่.. จุดประสงค์ของชีวิตเรา คือ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในความรักและความสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เราควรยอมให้พระเจ้า “ดำรงชีวิตของพระองค์ในตัวเรา” (น.เทเรซา) สิ่งเหล่านี้คือความหมายของการเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” (CCC2012-2016, 2028-2029) มนุษย์ทุกคน.. ถามคำถามนี้กับตนเองว่า ฉันคือใคร...และฉันอยู่ที่นี่ทำไม...ฉันพบตัวฉันเองอย่างไร ...

💟ผู้มีความเชื่อตอบว่า …ในความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นมนุษย์จะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้เขาเป็น
💟ในความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่มนุษย์พบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างตัวเขาเองกับพระผู้สร้างอย่างแท้จริง
💟อย่างไรก็ตาม ความศักดิ์สิทธิ์มิใช่ลักษณะของความสมบูรณ์ดีเลิศที่สร้างขึ้นด้วยตนเองแต่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับความรักที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ คือ พระคริสตเจ้า ผู้ใดที่แสวงหาชีวิตใหม่ในลักษณะนี้จะค้นพบตนเอง และกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
💟ความศักดิ์สิทธิ์มิใช่ความพิเศษของคนเพียงไม่กี่คนแต่เป็นหน้าที่ธรรมดาสำหรับคุณและฉัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์