ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผลในเชิงบวกของการสารภาพคืออะไร?
ผลในเชิงบวกของการสารภาพคืออะไร?

YOUCAT 239 บอกเราว่า…
💜การสารภาพบาปเป็นการที่คนบาปคืนดีกับพระเจ้าและกับพระศาสนจักร (CCC 1468-1470,1496)

💟วินาทีที่ได้รับการอภัยบาปเปรียบเสมือนกับการอาบน้ำหลังจากการเล่นกีฬา เหมือนกับอากาศที่สดชื่นหลังจากพายุฤดูร้อน เหมือนกับการตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในยามเช้า เหมือนกับสภาพไร้น้ำหนักของนักประดาน้ำทุกๆอย่างเหล่านี้บรรจุอยู่ในคำว่า “การคืนดี” (เป็นคำกริยาที่มาจากภาษาลาตินหมายความว่า “การนำกลับมารวมกันการฟื้นฟู) เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

💟ไม่ว่าการสารภาพบาปจะอึดอัดเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสถานที่ชัดเจนที่สุดซึ่งบุคคลจะค้นพบประสบการณ์ความสดใหม่ของพระวรสารอีกครั้งหนึ่งและบังเกิดใหม่

💟เราได้เรียนรู้ที่จะขจัดความรู้สึกผิดในมโนธรรมเหมือนเด็กเล็กๆ เป่าใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาณ สถานที่สารภาพบาป เราได้พบกับความสุขของพระเจ้าและรุ่งอรุณแห่งความชื่นชมยินดีที่สมบูรณ์ภราดาโรเจอร์ สคูช (1915-2005)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์