ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 ธันวาคม 2565

? รายการคำสอนสู่ชีวิต
? วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น.
?‍?‍?‍? หัวข้อ งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี
❤️ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
- ความเป็นมาในการประชุมของการครอบครัวโลก ❓
- มีจุดประสงค์อะไร มีความสำคัญอย่างไร ❓
- มีประเด็นและสาระสำคัญที่น่าสนใจอะไรบ้าง ❓
แขกรับเชิญพิเศษ ?
คุณพ่อ ภูวนารถ แน่นหนา
ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสังฆมณฑลจันทบุรี
?ดำเนินรายการ โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน