ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 44 เปลี่ยนชะตากรรม (ฉธบ. 30.2)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.44 เปลี่ยนชะตากรรม (ฉธบ. 30.2)
ผู้คนสนใจในคำทำนาย เพื่อจะได้รู้ว่าตนเป็นอย่างไรในขณะนี้
และจะเป็นอย่างไรในอนาคต
รวมถึงจะต้องถวายสิ่งของใดเพื่อเปลี่ยนดวงชะตา
พระยาห์เวห์ทรงตรัสล่วงหน้าว่าชาวอิสราเอลจะต้องถูกเนรเทศ
กระจัดกระจายไปยังต่างแดน
ไม่จำเป็นต้องถวายสิ่งใด
แค่พวกเขากลับใจและเชื่อฟังพระสุรเสียงและปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แล้วพระยาห์เวห์จะทรงเปลี่ยนชะตากรรม จากร้ายให้กลายเป็นดี
ได้กลับมายังแผ่นดินพระสัญญา
จึงไม่มีคำว่าสายเกินแก้ พระเจ้าทรงให้โอกาสทุกคนเท่าเสมอกัน
พระดำรัสของพระองค์จึงกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติ
บทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลสุดเอื้อม
แต่อยู่ในปากและในใจ เพื่อจะนำไปปฏิบัติได้
เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
ให้คำสั่งสอนของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตและจิตใจใหม่เสมอ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน